Burgers of overheid? Natuurbescherming in de 21ste eeuw

Heimans en Thijsse Symposium op zaterdagmiddag 2 november 2019 (Boothstraat 7, Utrecht)

Mondige burgers die opkomen voor hun lokale natuur rammelen aan de poorten van de gevestigde natuurbescherming. Steeds meer is natuurbescherming een zaak van overheid en grote ledenorganisaties geworden. Maar er is nu een kentering, omdat velen vinden dat onze natuur verkwanseld wordt door een gebrek aan stellingname en activisme bij de gevestigde natuurbescherming en een terugtredende overheid. In de geest van Heimans en Thijsse die met de aankoop van het Naardermeer aan de wieg stonden van de Nederlandse natuurbescherming, ontstaan steeds meer burgerinitiatieven. Met crowd funding wordt kapitaal verzameld om gebieden aan te kopen. Lokale groepen komen in verzet tegen intensieve landbouw, verarming van het landschap, boskap en afschot van dieren. Maar bij sommige dilemma’s staan groepen van burgers ook fel tegenover elkaar.

Het symposium van de Heimans en Thijsse Stichting gaat dit jaar over het verschuivende zwaartepunt van de natuurbescherming in Nederland. Moeten burgers weer het voortouw nemen in de natuurbescherming? En wat blijft de rol van de overheid? En hoe gaan we om met tegenstellingen binnen die nieuwe burgerbeweging?

Via deze link kunt u zich aanmelden voor het symposium. Indien u vragen heeft over de aanmelding, het programma of enig ander onderwerp dat het symposium betreft, kunt u een mail sturen naar burgersofoverheid@gmail.com. Uw opgave wordt definitief nadat u € 15,- hebt overgemaakt op bankrekening NL52 INGB 0003 8310 69 ten name van Heimans en Thijsse Stichting onder vermelding van ‘Symposium 2019’. Voor studenten geldt een bijdrage van € 5,-.

Programma

13.00 Inloop

13.30 Inleiding – Frank Berendse

13.50 Burgerinitiatieven: kracht en zwakte – Noëlle Aarts (Radboud Universiteit Nijmegen)

14.30 Burgerinitiatieven aan bod – interviews door Natasja van den Berg

 • Burgers kopen grond voor natuur – Rob Janmaat (Mooi Binnenveld)
 • Burgers verzetten zich tegen de PAS – Valentijn Wösten (Raadsman Mobilisation for the Environment)
 • Burgers beschermen de kust tegen onnodige bebouwing – Jan Kollaart (Bescherm de Delta)

15.00 Pauze

15.30 Burgerinitiatieven aan bod

 • Grond voor weidevogels – Ariane van Notten (De Waterlandse Weiden)
 • Europees verbod op bestrijdingsmiddelen – Sonne Copijn (Bee Foundation)
 • Verzet tegen boskap – Maria Quist

16.00 Column door Jelle Reumer

16.15 Overheid of burger? Het perspectief van een politicus – Gerben-Jan Gerbrandy (Europarlementariër D66)

16.40 Slotwoord en uitreiking Heimans en Thijsse Prijs 2019

17.00 Napraten bij een hapje en een drankje

 

Help mee

om het debat over de natuurbescherming in Nederland te voeren en de oude idealen van Eli Heimans en Jac. P. Thijsse een nieuwe inhoud te geven, zodat de natuur in Nederland een echte toekomst krijgt.

Nieuws

 • Dagboeken van Thijsse online

  Jac. P. Thijsse was een zeer begaafd en daarnaast ongekend productief schrijver. We kennen Thijsse natuurlijk van zijn boeken, waarvan vooral de Verkade-albums nog steeds een grote populariteit genieten. Hij publiceerde daarnaast ontelbaar veel artikelen, in De Levende Natuur, De…
  Lees meer

 • Thijsses kaart van de Kennemerduinen

  Jac. P. Thijsse (1865-1945) woonde van 1902 tot aan zijn dood in Bloemendaal. Thijsse had de Kennemerduinen dus ruim veertig jaar zogezegd als achtertuin. Hij kende het gebied door en door en was dan ook als geen ander in staat…
  Lees meer

 • Archieven G. en W.D. Jansen

  De Heimans en Thijsse Stichting beheert een waardevolle collectie natuurdagboeken. Naast de dagboeken van Jac. P. Thijsse zelf, bevat deze verzameling werk van bekende namen als Rinke Tolman en Kees Hana. Recentelijk werd de unieke 75-jarige reeks vogeldagboeken van Herman…
  Lees meer

 • Thijsse tour door Zuid-Kennemerland

  Net als vorig jaar biedt het Nationaal Park Zuid-Kennemerland deze zomer de gelegenheid om op zoek te gaan naar de sporen die Jac. P. Thijsse naliet in en rondom het Kennemer duinlandschap. Tijdens een fiets- en wandeltocht neemt een IVN-gids…
  Lees meer

Agenda

 • Jaarvergadering 2019

  Op zaterdag 9 maart vindt de jaarvergadering van de Heimans en Thijsse Stichting plaats in De Groene Plantage in Amsterdam. Vanaf 12.00 uur bent u welkom in de bibliotheek voor de jaarlijkse boekenmarkt, waarbij dubbele boeken uit de collectie gratis…
  Lees meer

 • Symposium Heimans en Thijsse Stichting 24 november 2018

  Onze samenleving heeft een dubbele houding ten opzichte van dieren. Voor velen zijn huisdieren vrienden met een eigen persoonlijkheid, terwijl in de bio-industrie dieren worden klaargestoomd tot kiloknallers. Dat geeft aanleiding tot sterke maatschappelijke emoties met een duidelijk ethische basis….
  Lees meer

 • ‘Bloemrijk of gifgroen?’

  Een nieuwe toekomst voor het platteland Steeds meer mensen maken zich zorgen over het verdwijnen van het weidse, kleurrijke boerenland dat tot voor kort zo onverbrekelijk met Nederland was verbonden. Het grootste deel van de boerenlandvogels is verdwenen en slootkanten…
  Lees meer

 • Wild of geordend

  Symposium, 17 september 2016. Over natuurbeelden, strategieën en bondgenootschappen in het Nederlandse natuurbeleid. U kunt zich aanmelden met onderstaand formulier. Nieuwe natuur, nep of noodzaak? Van veel kanten is er kritiek op de aanleg van nieuwe natuur. Natuurorganisaties zouden kiezen…
  Lees meer