Over de Heimans en Thijsse Stichting

Het doel van de Heimans en Thijsse Stichting is tweeledig. Het eerste doel is om de nalatenschap van Eli Heimans en Jac. P. Thijsse en andere voormannen van de Nederlandse natuurbescherming veilig te stellen en toegankelijk te maken voor een breed publiek en voor onderwijs en onderzoek.

De tweede doelstelling van de stichting is om het gedachtegoed van Heimans en Thijsse en andere grote natuurbeschermers uit te dragen en daarmee de liefde voor de natuur en het maatschappelijke draagvlak voor natuurbehoud te versterken.

De stichting doet dat in de overtuiging dat voldoende ruimte voor natuur en een fundamentele verandering van landbouw en voedselmarkt noodzakelijk zijn om de wilde planten en dieren in ons land een echte toekomst te geven. "Een duurzame toekomst voor de wilde planten en dieren in ons land kan alleen, wanneer we voldoende ruimte voor natuur reserveren."

Help mee

om het debat over de natuurbescherming in Nederland te voeren en de oude idealen van Eli Heimans en Jac. P. Thijsse een nieuwe inhoud te geven, zodat de natuur in Nederland een echte toekomst krijgt.

Nieuws

 • Tentoonstelling Verkade-albums

  Vanaf 23 juni t/m 15 juli is in Landgoed Oranjewoud een bijzondere presentatie te zien rond de Verkade-albums. De originele aquarellen worden voor het eerst in lange tijd weer in het openbaar getoond. De expositie maakt deel uit van Oase…
  Lees meer

 • Thijsse Tour in Zuid-Kennemerland

  De komende maanden biedt het Nationaal Park Zuid-Kennemerland de gelegenheid om op zoek te gaan naar de sporen die Jac. P. Thijsse naliet in en rondom het Kennemer duinlandschap. Tijdens een fiets- en wandeltocht neemt een IVN-gids u mee langs…
  Lees meer

 • Promotie Frank Saris

  Op 26 april jongstleden verdedigde Frank Saris zijn proefschrift aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Het oud-bestuurslid van de Heimans en Thijsse Stichting promoveerde op een biografie over Victor Westhoff, wiens denken over natuurbeheer en -bescherming in Nederland van grote invloed…
  Lees meer

 • Advies Oostvaardersplassen

  Afgelopen woensdag bracht de commissie Van Geel zijn advies uit over de toekomst van de Oostvaardersplassen. De belangrijkste adviezen van Frank Berendse – voorzitter van de Heimans en Thijsse Stichting – zijn in dit rapport opgenomen: uitbreiding van het moerasgebied,…
  Lees meer

Agenda

 • ‘Bloemrijk of gifgroen?’

  Een nieuwe toekomst voor het platteland Steeds meer mensen maken zich zorgen over het verdwijnen van het weidse, kleurrijke boerenland dat tot voor kort zo onverbrekelijk met Nederland was verbonden. Het grootste deel van de boerenlandvogels is verdwenen en slootkanten…
  Lees meer

 • Boekenmarkt en vergadering algemeen bestuur zaterdag 25 februari 2017

  Dagprogramma 10.30 – 13.45 uur:           Boekenmarkt van dubbele boeken in de bibliotheek van de Groene Plantage (het Hugo de Vries-centrum) 13.00 – 13.30 uur:           Vergadering Algemeen Bestuur Stichting Steunfonds Heimans en Thijsse (kantine) 13.30 – 14.00 uur:           Bijeenkomst Kascommissie Heimans…
  Lees meer

 • Wild of geordend

  Symposium, 17 september 2016. Over natuurbeelden, strategieën en bondgenootschappen in het Nederlandse natuurbeleid. U kunt zich aanmelden met onderstaand formulier. Nieuwe natuur, nep of noodzaak? Van veel kanten is er kritiek op de aanleg van nieuwe natuur. Natuurorganisaties zouden kiezen…
  Lees meer

 • De Groene Stad van de Toekomst

  Op zaterdag 29 augustus 2015 vond dit geslaagde symposium plaats in het Gemeentemuseum Den Haag met gratis toegang tot de lopende tentoonstellingen. Het symposium ging over een onderwerp, dat aansloot op het thema van 2014, Natuur en gezondheid. De grote verzameling…
  Lees meer