Over de Heimans en Thijsse Stichting

Het doel van de Heimans en Thijsse Stichting is tweeledig. Het eerste doel is om de nalatenschap van Eli Heimans en Jac. P. Thijsse en andere voormannen van de Nederlandse natuurbescherming veilig te stellen en toegankelijk te maken voor een breed publiek en voor onderwijs en onderzoek.

De tweede doelstelling van de stichting is om het gedachtegoed van Heimans en Thijsse en andere grote natuurbeschermers uit te dragen en daarmee de liefde voor de natuur en het maatschappelijke draagvlak voor natuurbehoud te versterken.

De stichting doet dat in de overtuiging dat voldoende ruimte voor natuur en een fundamentele verandering van landbouw en voedselmarkt noodzakelijk zijn om de wilde planten en dieren in ons land een echte toekomst te geven. "Een duurzame toekomst voor de wilde planten en dieren in ons land kan alleen, wanneer we voldoende ruimte voor natuur reserveren."

Help mee

om het debat over de natuurbescherming in Nederland te voeren en de oude idealen van Eli Heimans en Jac. P. Thijsse een nieuwe inhoud te geven, zodat de natuur in Nederland een echte toekomst krijgt.

Nieuws

 • Wandelen in de geest van Jac. P. Thijsse

  Er zijn in Nederland niet veel gepassioneerder ambassadeurs voor het wandelen in de natuur geweest dan Jac. P. Thijsse. Met deze wandelgids eren publicist Wim Huijser en routemaker Rob Wolfs de oprichter van Natuurmonumenten in 13 prachtige natuurwandelingen in de…
  Lees meer

 • Symposium ‘Bloemrijk of gifgroen’ groot succes

  In een bomvolle zaal van de Leeuwenbergh in Utrecht vond het jaarlijkse Heimans en Thijsse symposium plaats. Het thema dit jaar was “Bloemrijk of gifgroen?”. Steeds meer mensen maken zich zorgen over het verdwijnen van het weidse, kleurrijke boerenland dat…
  Lees meer

 • Heimans en Thijsse Prijs voor Ben Koks

  Op zaterdagmiddag 23 september ontvangt Ben Koks de Heimans en Thijsse Prijs voor zijn ongelooflijk grote inzet om de natuur in de akkerbouwgebieden van Groningen nieuwe kansen te geven. Terwijl in grote delen van Nederland het agrarische natuurbeheer op een…
  Lees meer

 • Zilveren spreeuw voor Herbert Kuyvenhoven en Maarten Smies

  Op de laatste vergadering van het algemeen bestuur werd aan Herbert Kuyvenhoven en Maarten Smies de Zilveren spreeuw uitgereikt. De Zilveren spreeuw is ingesteld om onze waardering te laten blijken voor vrijwilligers die zich buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt voor de…
  Lees meer

Agenda

 • ‘Bloemrijk of gifgroen?’

  Een nieuwe toekomst voor het platteland Steeds meer mensen maken zich zorgen over het verdwijnen van het weidse, kleurrijke boerenland dat tot voor kort zo onverbrekelijk met Nederland was verbonden. Het grootste deel van de boerenlandvogels is verdwenen en slootkanten…
  Lees meer

 • Boekenmarkt en vergadering algemeen bestuur zaterdag 25 februari 2017

  Dagprogramma 10.30 – 13.45 uur:           Boekenmarkt van dubbele boeken in de bibliotheek van de Groene Plantage (het Hugo de Vries-centrum) 13.00 – 13.30 uur:           Vergadering Algemeen Bestuur Stichting Steunfonds Heimans en Thijsse (kantine) 13.30 – 14.00 uur:           Bijeenkomst Kascommissie Heimans…
  Lees meer

 • Wild of geordend

  Symposium, 17 september 2016. Over natuurbeelden, strategieën en bondgenootschappen in het Nederlandse natuurbeleid. U kunt zich aanmelden met onderstaand formulier. Nieuwe natuur, nep of noodzaak? Van veel kanten is er kritiek op de aanleg van nieuwe natuur. Natuurorganisaties zouden kiezen…
  Lees meer

 • De Groene Stad van de Toekomst

  Op zaterdag 29 augustus 2015 vond dit geslaagde symposium plaats in het Gemeentemuseum Den Haag met gratis toegang tot de lopende tentoonstellingen. Het symposium ging over een onderwerp, dat aansloot op het thema van 2014, Natuur en gezondheid. De grote verzameling…
  Lees meer