Symposium Wild of geordend

Nieuwe natuur, nep of noodzaak?

Van veel kanten is er kritiek op de aanleg van ‘nieuwe natuur’. Natuurorganisaties zouden kiezen voor verkeerde partners. Met havens en industrie worden deals gesloten, terwijl de hoeders van het agrarisch cultuurlandschap in de steek worden gelaten. De ontpoldering van de Hedwigepolder is een sprekend voorbeeld. De kritiek is beeldend verwoord door de Vlaamse schrijver Chris de Stoop in zijn boek Dit is mijn hof. Maar het schitterende boerenlandschap van een paar decennia terug, dat rijk was aan vogels, vlinders en bloemen, bestaat niet meer. Door vergaande schaalvergroting en het gebruik van landbouwgif zijn dode landschappen ontstaan. Tegelijkertijd eisen woningbouw, wegen, industrie en havens steeds meer ruimte op. De grote vraag is hoe we in de 21ste eeuw voldoende ruimte scheppen om de natuur een duurzame toekomst te geven. De landbouw het land uit? Grootschalige natuurontwikkeling? Of een fundamentele verandering van landbouw en voedselmarkt?

Over dit dilemma organiseert de Heimans en Thijsse Stichting op 17 september een symposium met als prikkelende sprekers Chris de Stoop, schrijver van het boek Dit is mijn hof, en de filosofen Johan van de Gronden en Martin Drenthen.

Klik hier voor het programma van dit symposium en aanmelden.

Over de Heimans en Thijsse Stichting

Het doel van de Heimans en Thijsse Stichting is tweeledig.
Het eerste doel is om de nalatenschap van Eli Heimans en Jac. P. Thijsse en andere voormannen van de Nederlandse natuurbescherming veilig te stellen en toegankelijk te maken voor een breed publiek en voor onderwijs en onderzoek.

De tweede doelstelling van de stichting is om het gedachtegoed van Heimans en Thijsse en andere grote natuurbeschermers uit te dragen en daarmee de liefde voor de natuur en het maatschappelijke draagvlak voor natuurbehoud te versterken.

De stichting doet dat in de overtuiging dat voldoende ruimte voor natuur en een fundamentele verandering van landbouw en voedselmarkt noodzakelijk zijn om de wilde planten en dieren in ons land een echte toekomst te geven.

"Een duurzame toekomst voor de wilde planten en dieren in ons land kan alleen wanneer we voldoende ruimte voor natuur reserveren."

Help mee om het debat over de natuurbescherming in Nederland te voeren en de oude idealen van Eli Heimans en Jac. P. Thijsse een nieuwe inhoud te geven zodat de natuur in Nederland een echte toekomst krijgt. >>

Nieuws

 • Wandelboekje van natuurvrienden wandelboekjevannatuurvrienden

  In 1900 verscheen de eerste druk van het Wandelboekje voor Natuurvrienden van de natuurvorsers Eli Heimans (1861-1914) en Jac. P. Thijsse (1865-1945). Een boekje ‘om erop uit te trekken en met open oogen rond te zien in de natuur’. Tot >>

 • Aankondiging boek over meneer Walters Walters

  De bekende stadsecoloog Martin Melchers heeft een boek geschreven over zijn inspirator en leermeester de heer Walters. ‘Meneer Walters’ was iemand in de geest van Heimans en Thijsse, een unieke man die zijn hele leven heeft gewijd aan de natuurstudie. Meneer Walters, >>

 • Nieuwe Wet Natuurbescherming onvoldoende Slanke sleutelbloem

  Op 1 januari 2017 wordt de nieuwe Wet Natuurbescherming van kracht. Vanaf dat moment zijn veel kwetsbare plantensoorten vogelvrij. Opvallende, rijk-bloeiende plantensoorten als klokjesgentiaan, gevlekte orchis, mannetjesorchis, slanke en gulden sleutelbloem staan niet meer op de lijst van beschermde soorten, terwijl >>

Agenda

 • Wild of geordend patrijzen

  Symposium, 17 september 2016. Over natuurbeelden, strategieën en bondgenootschappen in het Nederlandse natuurbeleid. U kunt zich aanmelden met onderstaand formulier. Nieuwe natuur, nep of noodzaak? Van veel kanten is er kritiek op de aanleg van ‘nieuwe natuur’. Natuurorganisaties zouden kiezen >>

 • De Groene Stad van de Toekomst groene-stad-van-de-toekomst

  Op zaterdag 29 augustus 2015 vond dit geslaagde symposium plaats in het Gemeentemuseum Den Haag, met gratis toegang tot de lopende tentoonstellingen. Het symposium ging over een onderwerp, dat aansloot op het thema van 2014, “Natuur en gezondheid”. De grote verzameling >>