Heimans en Thijsse Prijs 2021

Nominaties gevraagd voor de Heimans en Thijsse Prijs 2021

Kent u iemand die veel betekent voor de natuur in Nederland? Die op gedreven en bevlogen wijze zich hard maakt voor natuurbescherming? Die met veel enthousiasme werkt aan het warm maken van mensen voor de natuur? Iemand die u bewondert om zijn/haar ideeën, initiatieven, niet aflatende inzet voor de natuur? Ja? Dan horen wij graag van u. Zo iemand willen wij graag erkenning geven voor zijn/haar werk met de Heimans en Thijsse Prijs 2021.

De Heimans en Thijsse Prijs bestaat al vanaf 1955 en wordt uitgereikt als erkenning van het werk van personen, groepen van personen of organisaties die een bijdrage leveren aan de samenleving in de geest van Eli Heimans en Jac. P. Thijsse. Zij verrichtten aan het einde van de 19e en het begin van de 20e eeuw baanbrekende activiteiten op het gebied van natuurbeleving, natuurstudie en natuurbescherming in Nederland, o.a. met de oprichting van Natuurmonumenten, het behoud van het Naardermeer, en de Verkade albums. De Prijs bestaat uit een Bronzen Spreeuw en een oorkonde.

Iedereen kan een voordracht voor de toekenning van de Heimans en Thijsse Prijs indienen bij de Heimans en Thijsse Stichting. Het formulier dat u hiervoor kunt gebruiken kunt u hier downloaden. Voor nominaties, beoordeling en toekenning geldt het reglement Heimans en Thijsse Prijs, dat u hier kunt raadplegen.

In 2019 kende de Heimans en Thijsse Stichting de prijs toe aan Sonne Copijn voor haar werk ter bescherming van bijen, in 2017 aan Ben Koks die in de provincie Groningen succesvol het agrarische natuurbeheer vorm en inhoud heeft gegeven, in 2015 aan Bart van Tooren voor zijn jarenlange vrijwilligerswerk als hoofdredacteur van De Levende Natuur. Een overzicht van alle laureaten vindt u op deze pagina.

Kandidaten kunnen tot uiterlijk 15 maart 2021 worden aangemeld (door te mailen naar amm.vanhaperen@gmail.com). Nadere informatie: Anton van Haperen, telefoon 06-53649434, e-mail: amm.vanhaperen@gmail.com

Help mee

om het debat over de natuurbescherming in Nederland te voeren en de oude idealen van Eli Heimans en Jac. P. Thijsse een nieuwe inhoud te geven, zodat de natuur in Nederland een echte toekomst krijgt.

Nieuws

 • Jules Philippona (1924-2020) overleden

  In de nacht van 17 op 18 november 2020 is op 96-jarige leeftijd Jules Philippona overleden. De oud-onderwijzer was in natuurkringen bovenal bekend en gerespecteerd als ganzenonderzoeker. In 1969 ontving Philippona de Heimans en Thijsse Prijs voor zijn onderzoek naar…
  Lees meer

 • Oud-bestuurslid Sikko Parma overleden

  In memoriam Sikko Parma (1931-2020) Misschien was Sikko Parma wel nooit bioloog geworden als hij op de hbs in Alkmaar niet les had gehad van Marcus Adriani. De bioloog Adriani maakte zijn leerling enthousiast voor het vak en adviseerde zijn…
  Lees meer

 • Eli Heimans en de moderne kunst

  De Rotterdamse kunstenares Vera Mennens werkt op het snijvlak van kunst en (visuele) geschiedschrijving. Zij is geïnteresseerd in de vraag hoe archiefstukken en andere historische documenten ons collectief geheugen ondersteunen én vormgeven. Hierbij heeft zij veel aandacht voor natuurhistorie en…
  Lees meer

Agenda

 • Symposium: Biodiversiteit zoals Chris van Leeuwen het zag

  Op 10 september 2020 organiseert Staatsbosbeheer, in samenwerking met de Heimans en Thijsse Stichting en Stichting Groeneveld, een symposium over ecoloog Chris van Leeuwen. Het thema van deze middag is: biodiversiteit zoals Chris van Leeuwen dat zag. Het evenement vindt…
  Lees meer