Symposium Heimans en Thijsse Stichting 2018

Dier of Ding?

Het symposium 2018 van de Heimans en Thijsse Stichting werd gehouden op 24 november 2018 in Utrecht. De zaal in het Gasthuis Leeuwenbergh was helemaal vol met 270 deelnemers. Frank Berendse - voorzitter van de stichting - sprak een kort welkomstwoord en presenteerde het vierde deel van de Heimans en Thijsse Reeks dat net van de drukker was gekomen. Dit deeltje gaat over Frederik Willem van Eeden, de geestelijk vader van de Nederlandse natuurbescherming, en is geschreven door Marga Coesèl. Kijk in de nieuwsberichten voor de mogelijkheid om dit boekje (met flinke korting) te bestellen. Martin Wassen, de dagvoorzitter, gaf een introductie op het symposiumthema. Daarna volgde een drietal lezingen, een muzikaal intermezzo en een paneldiscussie.

Frans de Waal (etholoog) maakte in een overtuigend betoog aannemelijk dat veel gewervelde dieren emoties hebben die vergelijkbaar zijn met menselijke emoties. Hij presenteerde daarvoor een aantal resultaten uit experimenten met bijbehorende filmfragmenten. Zelfs vaak als uniek menselijke emoties beschouwde uitingen zoals empathie bleken ook bij een aantal diersoorten aan te tonen.

Floris van den Berg (filosoof) nam ons mee in de discussie over waarden en schetste een groot aantal morele dilemma’s. Onze verhouding tot dieren en de natuur in het algemeen is niet eenduidig en consequent. Hij illustreerde aan de hand van een aantal voorbeelden dat vanuit verschillende invalshoeken een verschillende waarde aan natuur kan worden toegekend. Zo streven natuurbeheerders over het algemeen naar de instandhouding van een goed functionerend ecosysteem. Dit ecocentrische perspectief staat echter vaak op gespannen voet met het welzijn van individuele dieren. Van den Berg maakte verschillende uitstapjes naar de consequenties die de waardebepaling heeft op o.a. de ecologische voetafdruk.

Esther Ouwehand (politica) stelde in haar lezing de intrinsieke waarde van het dier centraal. Als dat de basis is van ons handelen zou een groot aantal beleidsbeslissingen in Nederland anders uitvallen. Hierbij valt onder meer te denken aan de discussie over de grootte van de veestapel en de palmolieplantages in met name Indonesië.

Als intermezzo gaf Judith Schrijver een performance die uitmondde in een prachtig lied van Bertolt Brecht (Ein Pferd klagt an). De middag eindigde met een paneldiscussie met de drie sprekers en Teo Wams ( Natuurmonumenten) en Wouter Helmer ( Rewilding Europe)  die geleid werd door Wender Bil, Zwanet Herbert en Ishvar Labahadoersing. Er werd een aantal stellingen gepresenteerd die een levendige discussie met het panel en de zaal opleverden. In deze discussie kwam een aantal dilemma’s van de natuurbescherming naar voren, zoals de afweging tussen populatiebeheer en de rechten van het dier als individu.

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

 

 

Help mee

om het debat over de natuurbescherming in Nederland te voeren en de oude idealen van Eli Heimans en Jac. P. Thijsse een nieuwe inhoud te geven, zodat de natuur in Nederland een echte toekomst krijgt.

Nieuws

 • Overlijden donateurs

  Het afgelopen najaar verloor onze stichting drie donateurs, drie markante natuuronderzoekers die hun sporen hebben nagelaten. Wij zullen ze missen. Evert Boeve (16 maart 1927 – 19 november 2018), de veelzijdige en talentvolle oud-NJNer die carrière maakte als fotograaf en…
  Lees meer

 • Overlijden Ger Londo

  Gisteren hebben we met een kleine groep mensen afscheid genomen van Ger Londo. Ger Londo (1935-2018) was een van de meest vooraanstaande veldbiologen van het Rijksinstituut voor Natuurbeheer en het latere Alterra. Beroemd is zijn onderzoek over duinmeren, maar hij…
  Lees meer

 • Nieuwsbrief Heimans en Thijsse Stichting

  Nummer 55 van de halfjaarlijkse nieuwsbrief is de deur uit en hier in pdf-formaat beschikbaar. In deze editie leest u onder meer een verslag van het laatste Heimans en Thijsse symposium, een interview met plantenkenner en oud-vrijwilliger van de Heimans en…
  Lees meer

 • Interview over J.P. Thijsse

  Aan het landbouwblad Vork werd een interview over het belang van Thijsse gegeven door Frank Berendse. Hieronder de tekst. Welke bijdrage leverde Thijsse? Jac. P. Thijsse was – samen met zijn vriend Eli Heimans – de grondlegger van de Nederlandse…
  Lees meer

Agenda

 • Symposium Heimans en Thijsse Stichting 24 november 2018

  Onze samenleving heeft een dubbele houding ten opzichte van dieren. Voor velen zijn huisdieren vrienden met een eigen persoonlijkheid, terwijl in de bio-industrie dieren worden klaargestoomd tot kiloknallers. Dat geeft aanleiding tot sterke maatschappelijke emoties met een duidelijk ethische basis….
  Lees meer

 • ‘Bloemrijk of gifgroen?’

  Een nieuwe toekomst voor het platteland Steeds meer mensen maken zich zorgen over het verdwijnen van het weidse, kleurrijke boerenland dat tot voor kort zo onverbrekelijk met Nederland was verbonden. Het grootste deel van de boerenlandvogels is verdwenen en slootkanten…
  Lees meer

 • Boekenmarkt en vergadering algemeen bestuur zaterdag 25 februari 2017

  Dagprogramma 10.30 – 13.45 uur:           Boekenmarkt van dubbele boeken in de bibliotheek van de Groene Plantage (het Hugo de Vries-centrum) 13.00 – 13.30 uur:           Vergadering Algemeen Bestuur Stichting Steunfonds Heimans en Thijsse (kantine) 13.30 – 14.00 uur:           Bijeenkomst Kascommissie Heimans…
  Lees meer

 • Wild of geordend

  Symposium, 17 september 2016. Over natuurbeelden, strategieën en bondgenootschappen in het Nederlandse natuurbeleid. U kunt zich aanmelden met onderstaand formulier. Nieuwe natuur, nep of noodzaak? Van veel kanten is er kritiek op de aanleg van nieuwe natuur. Natuurorganisaties zouden kiezen…
  Lees meer