Heimans en Thijsse Prijs 2017

spreeuw
Kent u iemand die veel betekent voor de natuur in Nederland? Die op gedreven wijze zich hard maakt voor natuurbescherming? Die met veel bevlogenheid werkt aan het enthousiast maken van mensen voor de natuur? Iemand die u bewondert om zijn of haar ideeën, initiatieven, niet aflatende inzet voor de natuur? Ja? Dan horen wij graag van u. Zo iemand willen wij graag erkenning geven voor zijn of haar werk. Dat doen we met de Heimans en Thijsse Prijs 2017. De prijs bestaat uit de Bronzen Spreeuw en een oorkonde.

Lees verder …

Over de Heimans en Thijsse Stichting

Het doel van de Heimans en Thijsse Stichting is tweeledig. Het eerste doel is om de nalatenschap van Eli Heimans en Jac. P. Thijsse en andere voormannen van de Nederlandse natuurbescherming veilig te stellen en toegankelijk te maken voor een breed publiek en voor onderwijs en onderzoek.

De tweede doelstelling van de stichting is om het gedachtegoed van Heimans en Thijsse en andere grote natuurbeschermers uit te dragen en daarmee de liefde voor de natuur en het maatschappelijke draagvlak voor natuurbehoud te versterken.

De stichting doet dat in de overtuiging dat voldoende ruimte voor natuur en een fundamentele verandering van landbouw en voedselmarkt noodzakelijk zijn om de wilde planten en dieren in ons land een echte toekomst te geven.”Een duurzame toekomst voor de wilde planten en dieren in ons land kan alleen, wanneer we voldoende ruimte voor natuur reserveren.”

Nieuws

Speciale Thijsse-editie van Fluitenkruid Fluitenkruid

Van 18 september tot en met 18 december 2016 was in NME Centrum InBredius in Woerden een tentoonstelling te zien over Jac. P. Thijsse. Thijsse heeft een deel van zijn jeugd in Woerden doorgebracht (1873 tot 1877). De KNNV-tentoonstelling over >>

Heimans en Thijsse Prijs 2017 spreeuw

Kent u iemand die veel betekent voor de natuur in Nederland? Die op gedreven wijze zich hard maakt voor natuurbescherming? Die met veel bevlogenheid werkt aan het enthousiast maken van mensen voor de natuur? Iemand die u bewondert om zijn >>

Onderzoekers gevraagd 38-VW-01-natuurbeschermingsraad copy

De collectie van de Heimans en Thijsse Stichting bevat een schat aan informatie over natuurstudie, natuureducatie, natuurbescherming en natuurbeleving. Zowel scholieren, studenten, promovendi en journalisten als belangstellenden kunnen in deze collectie origineel archiefmateriaal en documentatie vinden voor het maken van >>

Agenda

Wild of geordend patrijzen

Symposium, 17 september 2016. Over natuurbeelden, strategieën en bondgenootschappen in het Nederlandse natuurbeleid. U kunt zich aanmelden met onderstaand formulier. Nieuwe natuur, nep of noodzaak? Van veel kanten is er kritiek op de aanleg van nieuwe natuur. Natuurorganisaties zouden kiezen >>

De Groene Stad van de Toekomst groene-stad-van-de-toekomst

Op zaterdag 29 augustus 2015 vond dit geslaagde symposium plaats in het Gemeentemuseum Den Haag, met gratis toegang tot de lopende tentoonstellingen. Het symposium ging over een onderwerp, dat aansloot op het thema van 2014, Natuur en gezondheid. De grote verzameling >>


Steun ons
Help mee om het debat over de natuurbescherming in Nederland te voeren en de oude idealen van Eli Heimans en Jac. P. Thijsse een nieuwe inhoud te geven zodat de natuur in Nederland een echte toekomst krijgt. >>