Eli Heimans


Jac. P. Thijsse


Documentatie van
 • natuurbeleving
 • natuurstudie
 • natuurbehoud
 • natuureducatie


 • Heimans en Thijsse Stichting
   
  Home | Stichting | Actueel | Dossiers | Collectie | Contact | Links
   
   
  Actuele berichten:
 • De schatkist van Eli Heimans
 • ‘Botanische meesterwerken’
 • Boek over Grote vuurvlinder
 • Verslag Symposium 2015
 • Boek ‘Niet zonder elkaar’
 • Scriptie Jaap Grupstra
 • Thijsse's Hof rijksmonument
 • H&T Prijs voor B. van Tooren
 •   Thijsse Natuurlijk  
  Nieuwsbrief 49, december 2015
  Nieuwsbrief
  dec. 2015

  Algemene Bestuursvergadering

  U bent van harte welkom bij de Algemene Bestuursvergadering van de Heimans en Thijsse Stichting op zaterdag 20 februari in het Hugo de Vries Centrum, Plantage Middenlaan 2c, 1018 DD Amsterdam. Onderstaand het programma op deze dag. Vergaderstukken kunnen digitaal opgevraagd worden per email: heimans-en-thijsse-st@kpnmail.nl.

  Dagprogramma
  10.30 - 13.45 uur: Boekenmarkt van dubbele boeken in de bibliotheek van het Hugo de Vries-centrum
  12.45 - 13.45 uur: Demonstratie (doorlopend) van schatkist Eli Heimans door Johan Mulder (bibliotheek)
  13.00 - 13.30 uur: Vergadering Algemeen Bestuur Heimans en Thijsse Steunfonds (kantine)
  13.30 - 14.00 uur: Bijeenkomst Kascommissie Heimans en Thijsse Stichting (kantine)
  14.00 - 15.30 uur: Huishoudelijke vergadering Heimans en Thijsse Stichting, met publieke tribune (bibliotheek)
  15.30 - 16.15 uur: Lezing “Onbekommerd: Jac. P. Thijsse en het Kennemer Lyceum in Overveen, 1921-1945” door Guido van Rijn (bibliotheek)
  16.15 uur: Afsluiting met sapje, drankje en hapje

  Minisymposium ter gelegenheid van de overdracht van het archief van de Heimans en Thijsse Stichting aan de Bijzondere Collecties UvA

  Datum: Vrijdag 5 februari, 15.30 uur
  Plaats: Artis Bibliotheek, Plantage Middenlaan 45, Amsterdam

  Bijzondere Collecties UvA De Heimans en Thijsse Stichting bezit een bijzonder archief dat een diepgaand beeld geeft van de geschiedenis van de natuurbescherming in Nederland. Het archief omvat vele unieke persoonlijke documenten, waaronder langdurige briefwisselingen, van belangrijke pioniers uit de geschiedenis van de Nederlandse natuurbescherming.
  De Stichting heeft in de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam een partner gevonden die het archief op professionele wijze zal beheren en voor een breed publiek toegankelijk heeft gemaakt. Het archief is ondergebracht in de Artis Bibliotheek, onderdeel van Bijzondere Collecties. Zo zijn nu de geschiedenis van natuurwetenschap (Artis Bibliotheek) en natuureducatie en natuurbescherming (Heimans en Thijsse Stichting) samengebracht.

  De formele overdracht van het archief van de Heimans en Thijsse Stichting is een belangrijke mijlpaal waaraan we graag bijzondere aandacht willen geven. We nodigen u van harte uit om de feestelijke overdracht en een minisymposium bij te wonen.
  Meer informatie en aanmelden ...

  De Heimans en Thijsse Stichting stimuleert de belangstelling voor de ontwikkeling van de natuurbescherming als culturele stroming.

  Ze helpt waardevol cultureel erfgoed op het gebied van de ontwikkeling van natuurbeleving, natuurstudie, natuurbehoud en natuureducatie te behouden en toegankelijk te maken.

  Daarnaast vervult zij de rol van katalysator en aanjager van nieuwe, eigentijdse initiatieven, ter versterking van de betrokkenheid bij en bevlogenheid voor natuurbehoud in Nederland.

  De Stichting verzorgt een Nieuwsbrief en Nieuwsm@il,
  organiseert donateursdagen en kent tweejaarlijks de
  Heimans en Thijsse Prijs (de Bronzen Spreeuw) toe aan
  personen en organisaties met uitzonderlijke verdiensten
  op het werkterrein van de Stichting.

  Eli Heimans
  Jac.P. Thijsse, bekend als schrijver van
  veel Verkade-albums, en Eli Heimans,
  de naamgevers van de Stichting, waren
  in het begin van de vorige eeuw de
  grondleggers van de natuurbescherming
  in Nederland.
  Jac. P. Thijsse
  Eli Heimans
   
  Jac. P. Thijsse

  Lees verder:

  Actueel | Beeld & geluid | Beuningen | Biografie Heimans | Biografie Thijsse | Boekenmarkt | Catalogus | CD | Collectie | Contact | Donateur worden | Dossier Bezuinigingen | Dossier Boeken | Dossier Oostvaardersplassen | Dossier Personen | Heimans Symposium | Hoofddorp | H&T Dagen | H&T Prijs | Jaarverslagen | Koersel-Beringen | Links | Natuur als bondgenoot | Nieuwsbrief | Nieuwsmail | Stichting | Symposium 'Mens en natuur ...' | Twitter | Wanhoop nooit aan vooruitgang | Wilhelminaoord

  Heimans en Thijsse Stichting <p> De Heimans en Thijsse Stichting te Amsterdam beheert een documentatiecentrum op het gebied van natuurbeleving, natuurstudie, natuurbescherming en natuureducatie in Nederland. <p> De Stichting verzorgt een Nieuwsbrief, organiseert donateursdagen en kent tweejaarlijks de Bronzen Spreeuw (Heimans en Thijsse Prijs) toe aan personen en organisaties met uitzonderlijke verdiensten op het werkterrein van de Stichting.

  bezoekers sinds 1-4-2006

  Word donateur van de Heimans en Thijsse Stichting!

  Naar boven ^