Burgers of overheid? Natuurbescherming in de 21ste eeuw

Heimans en Thijsse Symposium op zaterdagmiddag 2 november 2019 (Boothstraat 7, Utrecht)

Mondige burgers die opkomen voor hun lokale natuur rammelen aan de poorten van de gevestigde natuurbescherming. Steeds meer is natuurbescherming een zaak van overheid en grote ledenorganisaties geworden. Maar er is nu een kentering, omdat velen vinden dat onze natuur verkwanseld wordt door een gebrek aan stellingname en activisme bij de gevestigde natuurbescherming en een terugtredende overheid. In de geest van Heimans en Thijsse die met de aankoop van het Naardermeer aan de wieg stonden van de Nederlandse natuurbescherming, ontstaan steeds meer burgerinitiatieven. Met crowd funding wordt kapitaal verzameld om gebieden aan te kopen. Lokale groepen komen in verzet tegen intensieve landbouw, verarming van het landschap, boskap en afschot van dieren. Maar bij sommige dilemma’s staan groepen van burgers ook fel tegenover elkaar.

Het symposium van de Heimans en Thijsse Stichting gaat dit jaar over het verschuivende zwaartepunt van de natuurbescherming in Nederland. Moeten burgers weer het voortouw nemen in de natuurbescherming? En wat blijft de rol van de overheid? En hoe gaan we om met tegenstellingen binnen die nieuwe burgerbeweging?

Via deze link kunt u zich aanmelden voor het symposium. Indien u vragen heeft over de aanmelding, het programma of enig ander onderwerp dat het symposium betreft, kunt u een mail sturen naar burgersofoverheid@gmail.com

Programma

13.00 Inloop

13.30 Inleiding – Frank Berendse

13.50 Burgerinitiatieven: kracht en zwakte – Noëlle Aarts (Radboud Universiteit Nijmegen)

14.30 Burgerinitiatieven aan bod – interviews met vertegenwoordigers – Natasja van den Berg

15.00 Pauze

15.30 Burgerinitiatieven aan bod – interviews met vertegenwoordigers – Natasja van den Berg

16.00 Muzikaal intermezzo

16.15 Overheid of burger? Het perspectief van een politicus ­– Gerben-Jan Gerbrandy  (Europarlementariër D66)

16.40 Slotwoord en uitreiking Heimans en Thijsse Prijs 2019

Oproep nominaties Heimans en Thijsse Prijs 2019

Op zaterdagmiddag 2 november zal de Heimans en Thijsse Prijs 2019 worden uitgereikt. Eens in de twee jaar wordt deze prijs uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de natuurbescherming, de natuurstudie of de natuureducatie. Nominaties kunnen voor 1 juni worden ingediend bij de voorzitter van de Heimans en Thijsse Stichting (frank.berendse@kpnmail.nl). Het reglement en het nominatieformulier kunt u hier downloaden (Reglement-Nominatieformulie-H&T-Prijs).

Help mee

om het debat over de natuurbescherming in Nederland te voeren en de oude idealen van Eli Heimans en Jac. P. Thijsse een nieuwe inhoud te geven, zodat de natuur in Nederland een echte toekomst krijgt.

Nieuws

 • Archieven G. en W.D. Jansen

  De Heimans en Thijsse Stichting beheert een waardevolle collectie natuurdagboeken. Naast de dagboeken van Jac. P. Thijsse zelf, bevat deze verzameling werk van bekende namen als Rinke Tolman en Kees Hana. Recentelijk werd de unieke 75-jarige reeks vogeldagboeken van Herman…
  Lees meer

 • Thijsse tour door Zuid-Kennemerland

  Net als vorig jaar biedt het Nationaal Park Zuid-Kennemerland deze zomer de gelegenheid om op zoek te gaan naar de sporen die Jac. P. Thijsse naliet in en rondom het Kennemer duinlandschap. Tijdens een fiets- en wandeltocht neemt een IVN-gids…
  Lees meer

 • Nieuwe inventarissen

  In 2015 droeg de Heimans en Thijsse Stichting een groot deel van de archiefcollectie als bruikleen over aan de afdeling Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam. De stichting heeft echter nog altijd een groot aantal archieven van natuuronderzoekers en…
  Lees meer

 • Recensie van Thijsse-boekje

  In afwachting van Dik van der Meulens ‘grote’ Thijsse-biografie verscheen van dezelfde auteur vorig jaar alvast een biografische schets van Jac. P. Thijsse. Dit derde deeltje uit de Heimans en Thijsse reeks wordt in het laatste nummer van tijdschrift De…
  Lees meer

Agenda

 • Jaarvergadering 2019

  Op zaterdag 9 maart vindt de jaarvergadering van de Heimans en Thijsse Stichting plaats in De Groene Plantage in Amsterdam. Vanaf 12.00 uur bent u welkom in de bibliotheek voor de jaarlijkse boekenmarkt, waarbij dubbele boeken uit de collectie gratis…
  Lees meer

 • Symposium Heimans en Thijsse Stichting 24 november 2018

  Onze samenleving heeft een dubbele houding ten opzichte van dieren. Voor velen zijn huisdieren vrienden met een eigen persoonlijkheid, terwijl in de bio-industrie dieren worden klaargestoomd tot kiloknallers. Dat geeft aanleiding tot sterke maatschappelijke emoties met een duidelijk ethische basis….
  Lees meer

 • ‘Bloemrijk of gifgroen?’

  Een nieuwe toekomst voor het platteland Steeds meer mensen maken zich zorgen over het verdwijnen van het weidse, kleurrijke boerenland dat tot voor kort zo onverbrekelijk met Nederland was verbonden. Het grootste deel van de boerenlandvogels is verdwenen en slootkanten…
  Lees meer

 • Wild of geordend

  Symposium, 17 september 2016. Over natuurbeelden, strategieën en bondgenootschappen in het Nederlandse natuurbeleid. U kunt zich aanmelden met onderstaand formulier. Nieuwe natuur, nep of noodzaak? Van veel kanten is er kritiek op de aanleg van nieuwe natuur. Natuurorganisaties zouden kiezen…
  Lees meer