Jaarvergadering Heimans en Thijsse Stichting

Arnold van Vliet nieuwe voorzitter Heimans en Thijsse Stichting

Zaterdag 7 maart is Arnold van Vliet benoemd als de nieuwe voorzitter van de Heimans en Thijsse Stichting. Hij volgt Frank Berendse op die voor zijn belangrijke rol de Zilveren spreeuw ontving. Van Vliet ziet veel kansen om met de stichting het sociale natuurnetwerk te versterken. Hij wil maximaal gebruik maken van de ervaring en inspiratie van zowel de huidige natuurbeschermers als die uit het verleden.

Impuls door Frank Berendse

Emeritus hoogleraar Natuurbeheer en plantenecologie Frank Berendse is tien jaar lang voorzitter geweest. Onder zijn leiding kreeg de Heimans en Thijsse Stichting een enorme impuls. Afgelopen zaterdag ontving hij voor zijn inzet de Zilveren spreeuw uit handen van Ella de Hullu. De jaarlijkse symposia groeiden uit tot druk bezochte bijeenkomsten waar zeer actuele thema’s aan bod kwamen die een belangrijke bijdrage leverden aan het maatschappelijke debat. Afgelopen jaar was het thema: "Natuurbescherming in de 21ste eeuw. Is natuurbescherming de rol van burgers of overheid?" In de afgelopen tien jaar is de bibliotheek enorm uitgegroeid en is een belangrijk deel van het archief ondergebracht bij de Afdeling Cultureel Erfgoed van de Universiteit van Amsterdam, zodat de bijzondere documenten nu onder verantwoorde archiefomstandigheden bewaard kunnen worden. Er werd ook begonnen met de Heimans en Thijsse-reeks over de geschiedenis en de toekomst van de Nederlandse natuurbescherming.

Sociale natuurnetwerk versterken

Van Vliet vindt het een grote eer om het voorzitterschap over te mogen nemen. "Er gaat veel kracht en inspiratie uit van zijn voorgangers. Nederland beschikt momenteel, in tegenstelling tot ruim honderd jaar geleden, gelukkig over een groot sociaal natuurnetwerk. Miljoenen mensen zijn lid van natuurorganisaties. Meer dan honderdduizend mensen doen natuurwaarnemingen en er zijn tientallen organisaties die zich inzetten voor natuur."

"Het sociale natuurnetwerk in Nederland is misschien wel dichter dan waar ook ter wereld. Desondanks gaat het toch erg slecht met de natuur. Het lukt duidelijk niet om de vele en complexe bedreigingen waar de natuur aan blootgesteld wordt, zoals klimaatverandering, stikstof, bestrijdingsmiddelen en verstoring voldoende het hoofd te bieden. Het tegengaan van nog verdere achteruitgang lijkt, ondanks de enorme inspanning van vele mensen en organisaties, het hoogst haalbare. Daar kunnen en mogen we geen genoegen mee nemen. Er is meer nodig om het tij te keren." Frank Berendse is zeer verheugd dat Arnold van Vliet bereid is om zijn taak over te nemen.

Ella de Hullu speldt Frank Berendse de Zilveren spreeuw op.

Help mee

om het debat over de natuurbescherming in Nederland te voeren en de oude idealen van Eli Heimans en Jac. P. Thijsse een nieuwe inhoud te geven, zodat de natuur in Nederland een echte toekomst krijgt.

Nieuws

 • Vogelfilms van Jan P. Strijbos online

  Naast boeken en papieren archieven heeft de Heimans en Thijsse Stichting door de jaren heen een schat aan historisch beeldmateriaal verzameld. De stichting beschikt echter niet over geschikte depotruimte om deze foto’s en films te bewaren, noch over middelen voor…
  Lees meer

 • Nieuw deel in Heimans en Thijsse Reeks

  Vorige week verscheen alweer een nieuw boekje in de snel groeiende Heimans en Thijsse Reeks, die de Heimans en Thijsse Stichting uitgeeft in samenwerking met de KNNV. Na eerdere boekjes over het Naardermeer, Heimans en Frederik van Eeden nam Marga…
  Lees meer

 • De geschiedenis van het Amsterdamse Bos

  In een recentelijk uitgekomen boek brengen Sofia Dupon en Jouke van der Werf de ontstaansgeschiedenis van het Amsterdamse Bos op aantrekkelijke wijze in beeld. Ook letterlijk, want zij maken dankbaar gebruik van de rijkdom aan oude foto’s en historisch kaartmateriaal….
  Lees meer

 • 75ste sterfdag Jac. P. Thijsse

  Op woensdag 8 januari aanstaande is het 75 jaar geleden dat Jac. P. Thijsse overleed. Thijsse bracht de laatste maanden van zijn leven door aan de Militairenweg 4 in Overveen, waar hij verbleef nadat hij zijn eigen villa Binnenduin in…
  Lees meer

Agenda

 • Programma jaarvergadering 2020

  Zaterdag 7 maart is het weer tijd voor de jaarvergadering van de Heimans en Thijsse Stichting. De bijeenkomst vindt plaats in het Hugo de Vriescentrum in Amsterdam. De jaarvergadering biedt alle belangstellenden de gelegenheid om kennis te nemen van het…
  Lees meer

 • Jaarvergadering 2019

  Op zaterdag 9 maart vindt de jaarvergadering van de Heimans en Thijsse Stichting plaats in De Groene Plantage in Amsterdam. Vanaf 12.00 uur bent u welkom in de bibliotheek voor de jaarlijkse boekenmarkt, waarbij dubbele boeken uit de collectie gratis…
  Lees meer

 • Symposium Heimans en Thijsse Stichting 24 november 2018

  Onze samenleving heeft een dubbele houding ten opzichte van dieren. Voor velen zijn huisdieren vrienden met een eigen persoonlijkheid, terwijl in de bio-industrie dieren worden klaargestoomd tot kiloknallers. Dat geeft aanleiding tot sterke maatschappelijke emoties met een duidelijk ethische basis….
  Lees meer

 • ‘Bloemrijk of gifgroen?’

  Een nieuwe toekomst voor het platteland Steeds meer mensen maken zich zorgen over het verdwijnen van het weidse, kleurrijke boerenland dat tot voor kort zo onverbrekelijk met Nederland was verbonden. Het grootste deel van de boerenlandvogels is verdwenen en slootkanten…
  Lees meer