Heimans en Thijsse Symposium ‘Bloemrijk of gifgroen?’ op zaterdagmiddag 23 september 2017

Steeds meer mensen maken zich zorgen over het verdwijnen van het weidse, kleurrijke boerenland dat tot voor kort zo onverbrekelijk met Nederland was verbonden. Het grootste deel van de boerenlandvogels is verdwenen en slootkanten vol bloemen kom je nauwelijks meer tegen. Oorzaken zijn de steeds verdergaande schaalvergroting en intensivering van de landbouw. En dat terwijl de werkgelegenheid op agrarische bedrijven al jaren daalt en het inkomen van veel boeren onder druk staat.

Hoe zal het Nederlandse platteland eruitzien over vijftig jaar? Zal dan nog steeds het grootste deel uit landbouwgrond bestaan, terwijl we juist meer ruimte nodig hebben voor wateropvang en recreatie? Kan er dan een landbouw zijn zonder desastreuze effecten op landschap en natuur? Uiteindelijk is de grote vraag, wie er gaat betalen: de natuur, de boer of wij als consument.

Over deze vragen organiseert de Heimans en Thijsse Stichting samen met IVN, KNNV en SoortenNL een symposium op zaterdagmiddag 23 september met als prikkelende sprekers en muzikanten: Theunis Piersma, Sytze Pruiksma, Krijn Poppe, Bas Eickhout en Titia Wolterbeek. Het symposium wordt gehouden in de Leeuwenbergh (Servaasbolwerk 1a) in Utrecht en begint om 13.30 uur.

OPGAVE

De gevraagde bijdrage in de kosten is 15 euro (voor studenten 5 euro). U kunt zich opgeven via dit digitale opgaveformulier.

PROGRAMMA

13.00-13.30 Ontvangst met koffie en thee

13.30 -13.45 Opening en inleiding op het programma - Frank Berendse (Heimans en Thijsse Stichting)

13.45 – 14.45 : Muzikale en gesproken uitvoering over de grutto die ons de weg wijst naar een nieuwe toekomst van het Nederlandse landschap - Theunis Piersma en Sytze Pruiksma (Kening fan ‘e Greide)

14.45-15.15 Pauze

15.15-15.25 Animatie: het wilde apen-concept

15.25-15.55 De toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid - Krijn Poppe (Wageningen Economic Research)

15.55-16.25 Een Europese toekomst voor landbouw en natuur - Bas Eickhout (Europarlementariër Groen Links)

16.25-16.35 Reflectie vanuit de natuurbescherming – Titia Wolterbeek (SoortenNL en De Vlinderstichting)

16.35-17.00 Uitreiking Heimans en Thijsse Prijs 2017

17.00-18.00 Napraten en een drankje

 

 

 

Help mee

om het debat over de natuurbescherming in Nederland te voeren en de oude idealen van Eli Heimans en Jac. P. Thijsse een nieuwe inhoud te geven, zodat de natuur in Nederland een echte toekomst krijgt.

Nieuws

 • Heimans en Thijsse Prijs voor Ben Koks

  Op zaterdagmiddag 23 september ontvangt Ben Koks de Heimans en Thijsse Prijs voor zijn ongelooflijk grote inzet om de natuur in de akkerbouwgebieden van Groningen nieuwe kansen te geven. Terwijl in grote delen van Nederland het agrarische natuurbeheer op een…
  Lees meer

 • Zilveren spreeuw voor Herbert Kuyvenhoven en Maarten Smies

  Op de laatste vergadering van het algemeen bestuur werd aan Herbert Kuyvenhoven en Maarten Smies de Zilveren spreeuw uitgereikt. De Zilveren spreeuw is ingesteld om onze waardering te laten blijken voor vrijwilligers die zich buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt voor de…
  Lees meer

 • Vandaag brief in Nature over nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

  Vandaag publiceert Frank Berendse, voorzitter van de Heimans en Thijsse Stichting, een brief in Nature over een nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Hij stelt een nieuwe progressieve belasting voor op de hoeveelheid bestrijdingsmiddelen en geïmporteerd veevoer die een boer per hectare inkoopt….
  Lees meer

 • Wilde apen-belasting plan in Groen Licht

  Gisterenavond werd in het tv-programma Groen Licht aandacht besteed aan Wilde apen-belastingplan. Je kunt het item bekijken door op de volgende link te klikken: http://programma.vara.nl/groenlicht/media/370957

Agenda

 • ‘Bloemrijk of gifgroen?’

  Een nieuwe toekomst voor het platteland Steeds meer mensen maken zich zorgen over het verdwijnen van het weidse, kleurrijke boerenland dat tot voor kort zo onverbrekelijk met Nederland was verbonden. Het grootste deel van de boerenlandvogels is verdwenen en slootkanten…
  Lees meer

 • Boekenmarkt en vergadering algemeen bestuur zaterdag 25 februari 2017

  Dagprogramma 10.30 – 13.45 uur:           Boekenmarkt van dubbele boeken in de bibliotheek van de Groene Plantage (het Hugo de Vries-centrum) 13.00 – 13.30 uur:           Vergadering Algemeen Bestuur Stichting Steunfonds Heimans en Thijsse (kantine) 13.30 – 14.00 uur:           Bijeenkomst Kascommissie Heimans…
  Lees meer

 • Wild of geordend

  Symposium, 17 september 2016. Over natuurbeelden, strategieën en bondgenootschappen in het Nederlandse natuurbeleid. U kunt zich aanmelden met onderstaand formulier. Nieuwe natuur, nep of noodzaak? Van veel kanten is er kritiek op de aanleg van nieuwe natuur. Natuurorganisaties zouden kiezen…
  Lees meer

 • De Groene Stad van de Toekomst

  Op zaterdag 29 augustus 2015 vond dit geslaagde symposium plaats in het Gemeentemuseum Den Haag met gratis toegang tot de lopende tentoonstellingen. Het symposium ging over een onderwerp, dat aansloot op het thema van 2014, Natuur en gezondheid. De grote verzameling…
  Lees meer