Over de Heimans en Thijsse Stichting

Het doel van de Heimans en Thijsse Stichting is tweeledig.
Het eerste doel is om de nalatenschap van Eli Heimans en Jac. P. Thijsse en andere voormannen van de Nederlandse natuurbescherming veilig te stellen en toegankelijk te maken voor een breed publiek en voor onderwijs en onderzoek.

De tweede doelstelling van de stichting is om het gedachtegoed van Heimans en Thijsse en andere grote natuurbeschermers uit te dragen en daarmee de liefde voor de natuur en het maatschappelijke draagvlak voor natuurbehoud te versterken.

De stichting doet dat in de overtuiging dat voldoende ruimte voor natuur en een fundamentele verandering van landbouw en voedselmarkt noodzakelijk zijn om de wilde planten en dieren in ons land een echte toekomst te geven.

"Een duurzame toekomst voor de wilde planten en dieren in ons land kan alleen wanneer we voldoende ruimte voor natuur reserveren."

Nieuws

 • Wilde apen: boek over de toekomst van de natuurbescherming in Nederland wildeapen

  Wie hoort er achter het hek, de vogels hoog in de blauwe lucht of wilde apen, zoals wij? Natuurbescherming is voor dromers en idealisten, denkt iedereen. Dit nieuwe boek van bioloog Frank Berendse (voorzitter van de Heimans en Thijsse Stichting) >>

 • Wandelboekje van natuurvrienden wandelboekjevannatuurvrienden

  In 1900 verscheen de eerste druk van het Wandelboekje voor Natuurvrienden van de natuurvorsers Eli Heimans (1861-1914) en Jac. P. Thijsse (1865-1945). Een boekje ‘om erop uit te trekken en met open oogen rond te zien in de natuur’. Tot >>

 • Aankondiging boek over meneer Walters Walters

  De bekende stadsecoloog Martin Melchers heeft een boek geschreven over zijn inspirator en leermeester de heer Walters. ‘Meneer Walters’ was iemand in de geest van Heimans en Thijsse, een unieke man die zijn hele leven heeft gewijd aan de natuurstudie. Meneer Walters, >>

Agenda

 • Expositie Jac. P. Thijsse in Woerden wielewaal

  Van 18 september tot en met 16 november is in NME Centrum InBredius in Woerden een tentoonstelling te zien over Jac. P. Thijsse. Thijsse heeft een deel van zijn jeugd in Woerden doorgebracht (1873 – 1877). De KNNV-tentoonstelling over het >>

 • Wild of geordend patrijzen

  Symposium, 17 september 2016. Over natuurbeelden, strategieën en bondgenootschappen in het Nederlandse natuurbeleid. U kunt zich aanmelden met onderstaand formulier. Nieuwe natuur, nep of noodzaak? Van veel kanten is er kritiek op de aanleg van ‘nieuwe natuur’. Natuurorganisaties zouden kiezen >>

 • De Groene Stad van de Toekomst groene-stad-van-de-toekomst

  Op zaterdag 29 augustus 2015 vond dit geslaagde symposium plaats in het Gemeentemuseum Den Haag, met gratis toegang tot de lopende tentoonstellingen. Het symposium ging over een onderwerp, dat aansloot op het thema van 2014, “Natuur en gezondheid”. De grote verzameling >>

Help mee om het debat over de natuurbescherming in Nederland te voeren en de oude idealen van Eli Heimans en Jac. P. Thijsse een nieuwe inhoud te geven zodat de natuur in Nederland een echte toekomst krijgt. >>