Boekenmarkt en vergadering algemeen bestuur zaterdag 25 februari 2017

Dagprogramma

10.30 – 13.45 uur:           Boekenmarkt van dubbele boeken in de bibliotheek van de Groene Plantage (het Hugo de Vries-centrum)

13.00 – 13.30 uur:           Vergadering Algemeen Bestuur Stichting Steunfonds Heimans en Thijsse (kantine)

13.30 – 14.00 uur:           Bijeenkomst Kascommissie Heimans en Thijsse Stichting (kantine)

14.00 – 15.30 uur:           Huishoudelijke vergadering Heimans en Thijsse Stichting, met publieke tribune (bibliotheek)

15.30 – 16.00 uur:           Lezing – Ella de Hullu: Een stevige maaltijd: Herstel van een veerkrachtig voedselweb

16.00 uur:                           Afsluiting met sapje, drankje en hapje