Heimans en Thijsse Nieuwsbrief nr. 27

Mededelingenblad van de Heimans en Thijsse Stichting
nummer 27, november 2004nieuwsbrief29

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de volgende onderwerpen:

Ten geleide

Dit is de laatste Nieuwsbrief waar ik als voorzitter een ten geleide bij mag schrijven. Het Algemeen Bestuur zal een nieuwe voorzitter gaan benoemen.
Het zou fijn zijn, wanneer de financiële middelen ons wat meer armslag zouden geven. En in de toekomst zal bij de sterk uitbreidende documentatie ook de accomodatie onder druk komen te staan.
Ik zou onze donateurs willen vragen om te helpen bij het zoeken naar van sponsoren om de uitgave van onze Nieuwsbrief te bevorderen.
Harry Wals, voorzitter

In memoriam Kees Davids

Op 22 oktober j.l. is Dr. C. Davids overleden, in de leeftijd van 73 jaar. Kees was lid van het bestuur van het Heimans en Thijsse Steunfonds.
Piet Roos, secretaris

Heimans en Thijsse prijs 2004

Op 2 oktober 2004 zijn de bronzen spreeuwen uitgereikt aan Fons Eysink en Henk Heemsbergen. Fons Eysink is 25 jaar medewerker bij Staatsbosbeheer in Twente, de verdiensten van Henk Heemsbergen liggen op het gebied van het vegetatiebeheer.
Ton Coops

DVD met alle jaargangen van Natura

Dit jaar is een al ouder plan uitgevoerd om alle jaargangen van Natura in digitale vorm opnieuw uit te brengen.

Donatie van H. Nuijen

Onze Stichting is een groep klassiekers rijker geworden. Vooral over de duinen.
Jacques de Smidt
Commissie bibliotheek en archief

Onderscheiding voor Huub Gilissen

Op 28 februari 2004 ontving Huub Gilissen de Rector Cremers Penning.

Prins Bernhard Cultuurfondsprijs voor

Natuurbehoud naar Theunis Piersma

Wie Was …..? nr. 8
Catharina Cool

Marga Coesèl

Vraag en aanbod