Heimans en Thijsse Nieuwsbrief nr. 30

Mededelingenblad van de Heimans en Thijsse Stichting
nummer 30, juni 2006nieuwsbrief29

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de volgende onderwerpen:

Ten geleide

In ruimtelijke zin raken natuur en cultuur steeds stereker van elkaar gescheiden. Dat heeft gevolgen voor de beleving van de natuur. Meer en meer Nederlanders komen nauwelijks meer in contact met wilde planten en dieren.
Onderzoek laat zien dat nog maar een op de drie jongeren tenminste éénmaal per jaar in natuurterreinen komt. Dat is een zorgwekkende situatie.
De Heimans en Thijsse Prijs 2006 zal worden toegekend aan de Stichting Oase te Beuningen. Het werk van deze Stichting is van grote betekenis voor het stimuleren van de betrokkenheid bij de natuur.
Matthijs Schouten, voorzitter

Nieuwe schenkingen

De koffer van Jan Joost ter Pelkwijk
Deze bijdrage gaat over de schat die Jan Joost ons heeft nagelaten in de vorm van vele verslagen, dagboeken, tekeningen, brieven en foto’s. Voor oudere biologen en NJN-ers was hij een begrip met de klinkende naam ‘Pelk’; voor de naoorlogse generatie natuurliefhebbers op zijn hoogst een weinig zeggende naam die men zo hier en daar in de literatuur tegenkomt.
Frans Beekman en Aldo Voûte

Gastenboek ‘Schellingerland’

Ons zijn de zes gastenboeken van het Biologisch Station ‘Schellingerland’ ten deel gevallen. Zij bevatten vaak ook langere beschrijvingen van het onderzoek dat door duizenden onderzoekers, amateurs en vakmensen vanuit dit roemruchte station tussen 1950 en 1994 is uitgevoerd.
Eddy van der Maarel

Wie Was …..? nr. 11
Jan. P. Strijbos

Marga Coesèl

Jan Stekel

In september 2005 verscheen een vertaling van het kinderboekje ‘The Tale of John Stickle’ geschreven door Niko Tinbergen, over de levenscyclus van de driedoornige stekelbaars.
Frans Beekman

Klik hier om Nieuwsbrief nr. 30 online te bekijken (pdf-bestand).