Grielen in de Kennemerduinen

Adolphe Burdet (1860-1940) was een pionier van de Nederlandse vogelfotografie en tevens de eerste Nederlandse vogelfilmer. Rond zijn zestigste levensjaar begon hij met het filmen van een groot aantal Nederlandse broedvogels. Ruud Vlek, beheerder van de foto- en filmcollectie van…
Lees meer

Nieuws

Vogeldagboeken Herman Nuijen

De collectie van de Heimans en Thijsse Stichting is onlangs verrijkt met een heel bijzondere aanwinst. Herman Nuijen schonk de stichting al zijn vogeldagboeken, waarin hij over een periode van meer dan 75 jaar ononderbroken vogelwaarnemingen heeft opgetekend. De reeks…
Lees meer

Nieuws

Jaarverslag 2018

Op zaterdag 9 maart jl. vond de jaarvergadering van de Heimans en Thijsse Stichting plaats. Deze gelegenheid werd onder meer benut om het jaarverslag van de stichting over 2018 te behandelen en vast te stellen. Het definitieve jaarverslag, met daarin…
Lees meer

Nieuws

Plaatsingslijst documentatie

De Heimans en Thijsse Stichting beheert een boekencollectie van inmiddels ruim 15.000 titels en herbergt daarnaast persoonsarchieven van enkele prominente natuurbeschermers. Dit is echter nog niet alles. De stichting beschikt namelijk ook over een aparte documentatiecollectie, die bestaat uit krantenknipsels…
Lees meer

Nieuws

Natuur heeft visie nodig, geen polderprietpraat

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/hoogleraar-natuurbeheer-deltaplan-negeert-de-grootste-sleutelproblemen-op-het-nederlandse-platteland~b0438aa0/ Zelfs als het gaat lukken om de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk terug te brengen, zal dat het warmere klimaat niet tegenhouden, met dank aan de Verenigde Staten, China en India, samen verantwoordelijk voor de helft van de mondiale productie…
Lees meer

Nieuws

Overlijden donateurs

Het afgelopen najaar verloor onze stichting drie donateurs, drie markante natuuronderzoekers die hun sporen hebben nagelaten. Wij zullen ze missen. Evert Boeve (16 maart 1927 – 19 november 2018), de veelzijdige en talentvolle oud-NJNer die carrière maakte als fotograaf en…
Lees meer

Nieuws