Archief en documentatie

Het archief van de Heimans en Thijsse Stichting omvat unieke persoonlijke documenten en voorwerpen van vele biologen en natuurbeschermers die een vooraanstaande rol in de natuurbescherming en het natuurbeheer hebben gespeeld. De collectie wordt nog steeds uitgebreid en vormt een waardevolle bron voor de studie naar de geschiedenis van de natuurbescherming in Nederland.

Digitaal archief

Archief van de Heimans en Thijsse Stichting
Collectie van de Heimans en Thijsse Stichting
Archief van H.P. Gorter
Archief van Eli Heimans
Archief van Jac. P. Thijsse

Onderzoekers gevraagd

De collectie van de Heimans en Thijsse Stichting bevat een schat aan informatie over natuurstudie, natuureducatie, natuurbescherming en natuurbeleving. Zowel scholieren, studenten, promovendi en journalisten als belangstellenden kunnen in deze collectie origineel archiefmateriaal en documentatie vinden voor het maken van een werkstuk of het schrijven van een scriptie, proefschrift of publicatie. Hieronder een paar voorbeelden van de mogelijkheden

Biografie

Onder de natuurkenners en natuurbeschermers zijn veel kleurrijke figuren die een geschikt onderwerp zijn voor het schrijven van een biografie, zoals de avontuurlijke natuurpublicist, fotograaf en filmer Jan P. Strijbos (1891-1983) en de al even veelzijdige natuurpopularisator Kees Hana (1910-1075).

Natuurdagboeken

Veel natuurliefhebbers hebben gedurende korte of langere tijd dagboeken bijgehouden over hun waarnemingen in de natuur en hun ervaringen op excursies, soms geïllustreerd met tekeningen en/of foto’s. Behalve natuurdagboeken van Jac. P. Thijsse zijn er in de collectie van de HTS ook dagboeken van onder anderen Rinke Tolman, Kees Hana en Henk van Halm.

Natuurcolumns

Eli Heimans en Jac. P. Thijsse schreven elk vele honderden columns (natuurfeuilletons) in dag- en weekbladen, zoals de Groene Amsterdammer en de Telegraaf. Maar zij waren lang niet de enigen. Voor hen, maar zeker daarna waren er natuurkenners die wekelijks of maandelijks een stukje over de natuur schreven in landelijke en/of regionale bladen. Bekende natuurcolumnisten zijn onder anderen Fop I. Brouwer, Jan Nijkamp, Henk van Halm en Koos van Zomeren. Ook in deze tijd is de natuurcolumn een geliefd genre.

Kortom: je bent van harte welkom wanneer je gebruik wilt maken van de archieven van de Heimans en Thijsse Stichting.

Locatie

Het archief is sinds eind 2015 in bruikleen bij de afdeling Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam. Het is ondergebracht in de Artis Bibliotheek, Plantage Middenlaan 45, 1018 DC Amsterdam. Als u archiefstukken wilt inzien kunt u een afspraak maken met de conservator.

Contact

Voor vragen en informatie over het archief en documentatie kunt u terecht bij Marga Coesèl, conservator Heimans en Thijsse Stichting Archief en Documentatie, E. m.j.coesel-wouda@uva.nl