Heimans en Thijsse Prijs

De Heimans en Thijsse Stichting kent periodiek de Heimans en Thijsse Prijs toe. Deze prijs is een erkenning van het werk van personen, groepen van personen of organisaties die een bijdrage aan de samenleving hebben geleverd in de geest van Eli Heimans en Jac. P. Thijsse.

Kent u iemand die veel betekent voor de natuur in Nederland? Die op gedreven wijze zich hard maakt voor natuurbescherming? Die met veel bevlogenheid werkt aan het enthousiast maken van mensen voor de natuur? Iemand die u bewondert om zijn of haar ideeën, initiatieven, niet aflatende inzet voor de natuur? Ja? Dan horen wij graag van u. Zo iemand willen wij graag erkenning geven voor zijn of haar werk. Dat doen we met de Heimans en Thijsse Prijs 2017. De prijs bestaat uit de Bronzen Spreeuw en een oorkonde.spreeuw

Wie komen in aanmerking?

De Stichting kent de prijs toe aan een persoon, groep of organisatie die activiteiten ontwikkelt die gericht zijn op het wekken van belangstelling voor de natuur, natuurstudie, natuurbehoud of natuureducatie. Dat kan vanuit verschillende maatschappelijke invalshoeken (sociaal, economisch, kunstzinnig, cultureel, spiritueel, wetenschappelijk).

Historie

De Heimans en Thijsse Prijs bestaat al vanaf 1955 en wordt uitgereikt als erkenning van het werk van personen of organisaties die een bijdrage leveren aan de samenleving in de geest van Eli Heimans en Jac. P. Thijsse. Zij verrichtten aan het einde van de 19de en het begin van de 20ste eeuw baanbrekende activiteiten op het gebied van natuurbeleving, natuurstudie en natuurbescherming in Nederland, o.a. met de oprichting van Natuurmonumenten, het behoud van het Naardermeer, en de Verkade albums.

In 2013 kende de Heimans en Thijsse Stichting de prijs toe aan VARA’s Vroege Vogels; in 2015 aan Bart van Tooren voor zijn vrijwilligerswerk als hoofdredacteur van De Levende Natuur. Alle prijswinnaars staan vermeld op onze website (www.heimansenthijssestichting.nl).

Nominaties

Iedereen kan een voordracht voor de toekenning van de Heimans en Thijsse Prijs indienen bij de Heimans en Thijsse Stichting. Op de website van de Stichting is hiervoor een formulier beschikbaar . Voor nominaties, beoordeling en toekenning geldt het Reglement Heimans en Thijsse Prijs, dat ook op de website van de stichting staat (het reglement >>)

Kandidaten kunnen tot uiterlijk 15 maart 2017 worden aangemeld (door te mailen naar frank.berendse@kpnmail.nl). Nadere informatie en nominatieformulier: Frank Berendse, telefoon 0317 425975, e-mail: frank.berendse@kpnmail.nl