Reglement Heimans en Thijsse Prijs

Artikel 1: Criteria voor toekenning

De laureaat is een persoon, groep of organisatie die activiteiten ontwikkelt of heeft ontwikkeld, welke gericht zijn op het wekken van belangstelling voor de natuur, de natuurstudie of de natuurbescherming bij uiteenlopende doelgroepen. Hierbij kan sprake zijn van verschillende maatschappelijke invalshoeken (sociaal, economisch, kunstzinnig, cultureel, spiritueel).
Natuurbeleving is voor zulke activiteiten van educatie, studie en bescherming zowel inspiratie als motief.

De activiteiten hebben een of meer van de volgende kenmerken:
Zij hebben een duidelijke uitstraling
Zij zijn grensverleggend of baanbrekend
Zij richten zich op nieuwe doelgroepen/publieken
Zij hebben een lange geldigheidswaarde en zijn duurzaam
Zij zijn vernieuwend

Artikel 2: Voordracht van kandidaten

Iedereen kan een voordracht voor toekenning van de Heimans en Thijsse Prijs indienen bij Dagelijks Bestuur van de Heimans en Thijsse Stichting. Hiervoor is een formulier beschikbaar.
[nominatieformulier download word of digitaal maken?]

Het Dagelijks Bestuur van de Heimans en Thijsse Stichting bevordert dat in brede kring bekendheid wordt gegeven aan de mogelijkheid om kandidaten voor de Heimans en Thijsse Prijs voor te dragen.

Uitgesloten van deelname zijn:
Eerdere winnaars van de Heimans en Thijsse Prijs
Leden van het Algemeen en Dagelijks Bestuur van de Heimans en Thijsse Stichting
Leden van het Bestuur van de Stichting Heimans en Thijsse Steunfonds

Artikel 3: Toekenning van de Heimans en Thijsse Prijs

Het Dagelijks Bestuur van de Heimans en Thijsse Stichting besluit tot toekenning van de Heimans en Thijsse Prijs op basis van een selectie uit de voorgedragen kandidaten.

Het Dagelijks Bestuur kan een jury benoemen die het besluit tot toekenning voorbereidt.

Artikel 4: Uitreiking van de Heimans en Thijsse Prijs

In principe wordt de Heimans en Thijse prijs een keer per twee jaar uitgereikt. Het Dagelijks Bestuur van de Heimans en Thijsse Stichting kan beslissen om de Heimans en Thijsse Prijs ook niet uit te reiken.

De Heimans en Thijsse Prijs bestaat uit een bronzen beeldje van een spreeuw (naar het Ex Libris van Jac. P. Thijsse: Onbekommerd) en een oorkonde.

Amsterdam, januari 2012