Heimans en Thijsse Reeks met korting

Het nieuwe boekje van Marga Coesèl over Frederik Willem van Eeden kan nu met korting worden gekocht. Inclusief verzendkosten kost het 11,50 euro. Ook de boekjes over Eli Heimans, de aankoop van het Naardermeer en Jac.P. Thijsse zijn alle weer beschikbaar, tegen hetzelfde gereduceerde tarief. Er is inmiddels een tweede druk van deze boekjes verschenen.

U kunt de boekjes bestellen door een mail te sturen naar marga.coesel@xs4all.nl (met vermelding van uw adres en de deeltjes die u wilt hebben) en gelijktijdig het bedrag over te maken naar NL52 INGB 0003831069 t.n.v. de Heimans en Thijsse Stichting.