Overlijden donateurs

Het afgelopen najaar verloor onze stichting drie donateurs, drie markante natuuronderzoekers die hun sporen hebben nagelaten. Wij zullen ze missen.

Evert Boeve (16 maart 1927 – 19 november 2018), de veelzijdige en talentvolle oud-NJNer die carrière maakte als fotograaf en cineast. Een uitgebreid interview met hem verscheen in de Heimans en Thijsse Nieuwsbrief 48 (juni 2015).

Evert Boeve

Ton Engelman (16 maart 1935 – 6 oktober 2018), winnaar van de Heimans en Thijsse Prijs 2008 en drager van diverse andere onderscheidingen. Hij was een vermaard plantenkenner die de natuur- en landschappentuin De Heimanshof op de kaart zette. Voor een kort I.M. zie de Heimans en Thijsse Nieuwsbrief 55 (december 2018). Een uitgebreider bericht is te vinden op www.heimanshof.nl

 

Ton Engelman

Ger Londo (14 april 1935 – 18 december 2018), een oud-NJNer die als gepromoveerde botanicus werkzaam was bij de rijksoverheid en met zijn vele publicaties bijdroeg tot de ontwikkeling van heemtuinen en natuurlijke tuinen. Hij bracht zijn kennis ook zelf in praktijk, ondermeer in zijn tuin bij zijn woonhuis in Scherpenzeel en de Ger Londotuin op het landgoed Broekhuizen bij Leersum. Lees verder Heimans en Thijsse Nieuwsbrief 50 (2016).