Heimans en Thijsse Prijs 2021

Met de Heimans en Thijsse Prijs eert de Heimans en Thijsse Stichting (groepen) mensen die zich op bevlogen en inspirerende wijze inzetten voor natuurbescherming en/of -educatie. De prijs bestaat al vanaf 1955 en wordt uitgereikt als erkenning van het werk van personen, groepen van personen of organisaties die een bijdrage leveren aan de samenleving in de geest van Eli Heimans en Jac. P. Thijsse. Zij verrichtten aan het einde van de 19e en het begin van de 20e eeuw baanbrekende activiteiten op het gebied van natuurbeleving, natuurstudie en natuurbescherming in Nederland, o.a. met de oprichting van Natuurmonumenten, het behoud van het Naardermeer, en de Verkade albums. Winnaars van de Heimans en Thijsse Prijs ontvangen een Bronzen Spreeuw en een oorkonde.

In 2019 kende de Heimans en Thijsse Stichting de prijs toe aan Sonne Copijn voor haar werk ter bescherming van bijen, in 2017 aan Ben Koks die in de provincie Groningen succesvol het agrarische natuurbeheer vorm en inhoud heeft gegeven, in 2015 aan Bart van Tooren voor zijn jarenlange vrijwilligerswerk als hoofdredacteur van De Levende Natuur. Een overzicht van alle laureaten vindt u op deze pagina.

De termijn voor het voordragen van kandidaten voor de Heimans en Thijsse Prijs 2021 is inmiddels verstreken.

Help mee

om het debat over de natuurbescherming in Nederland te voeren en de oude idealen van Eli Heimans en Jac. P. Thijsse een nieuwe inhoud te geven, zodat de natuur in Nederland een echte toekomst krijgt.

Nieuws

 • ‘Nu ga ik er eens op uit’: wandeldagboeken van Jac. P. Thijsse

  Op 2 juli jl. verscheen Nu ga ik er eens op uit: wandeldagboeken 1884-1898, een door Marga Coesèl bezorgde editie van Jac. P. Thijsses vroegste natuurdagboeken. Met deze rijk geïllustreerde uitgave wordt een onbekend deel van Thijsses oeuvre op zeer…
  Lees meer

 • Uitgebreid overzicht van laureaten Heimans en Thijsse Prijs

  Om het jaar reikt de Heimans en Thijsse Stichting de Heimans en Thijsse Prijs uit. Met deze onderscheiding eert de stichting personen of instellingen die zich in de geest van Heimans en Thijsse verdienstelijk hebben gemaakt voor het populariseren van…
  Lees meer

 • Grielen in de duinen van Bergen en Schoorl

  Als onderdeel van een vierluik over voormalige broedgebieden van grielen in Nederland hebben Ruud Vlek en Hetty Litjens een nieuw filmpje samengesteld. Het derde deel van deze reeks bestaat uit foto- en filmbeelden van grielen in de duinen van Bergen…
  Lees meer

 • In memoriam Jaap Mennema (1930-2020)

  Onlangs ontving de Heimans en Thijsse Stichting het bericht van het overlijden van onze donateur en oudbestuurslid Jacob (Jaap) Mennema. Jaap was van 1994 tot 2000 lid van het dagelijks bestuur. Het DB bestond in die tijd vrijwel alleen uit…
  Lees meer