Heimans en Thijsse Symposium 2023

Leidt meer kennis van de geschiedenis tot een succesvollere natuurbescherming?

Op zaterdag 18 november 2023 vindt het jaarlijkse symposium van de Heimans en Thijsse Stichting plaats. Hieronder leest u alles over het thema en het programma van dit jaar. Aanmelden kan via deze link of de QR-code onderaan deze pagina.

In de afgelopen decennia hebben ecologen en natuurbeschermers zich geweldig ingespannen om de kennis over de natuur te vergroten en om de natuur te beschermen en te herstellen. Toch is de staat van instandhouding van veel habitattypen ronduit slecht. Bovendien is in onze samenleving -ondanks de kennisvermeerdering- het besef hoe rijke gevarieerde natuur er eigenlijk uit moet zien steeds verder afgekalfd.

De vraag is of we ons als natuurbeschermers niet meer en beter moeten verdiepen in de geschiedenis. Maken we wel voldoende gebruik van de kennis over successen en mislukkingen van de natuurbeschermingsactiviteiten in het verleden en over de veranderingen in biodiversiteit? Zouden we met meer inzicht in de historie van de natuurbescherming en in hoe de natuur er vroeger uitzag niet een veel krachtigere en succesvollere natuurbescherming krijgen? Zou een grondiger kennis van de eigen geschiedenis de natuurbescherming misschien kunnen helpen in de huidige discussies over stikstof, klimaat en waterbeheer?

Kortom: hebben natuurbeschermers wel voldoende historisch besef en kan een betere kennis van de eigen geschiedenis en de veranderingen in de natuur natuurbeschermers helpen om effectiever te opereren? Over deze vragen gaat het symposium van de Heimans en Thijsse Stichting in 2023.

Datum: zaterdagmiddag 18 november 2023                                                                                      Locatie: Forumgebouw van Wageningen Universiteit, Gebouwnummer 102, Droevendaalsesteeg 2, 6708 PB Wageningen                                                                              Dagvoorzitter: Arnold van Vliet (Heimans en Thijsse Stichting)

Programma:

Vanaf 12.45 uur Inloop

13.15 – 13.25   Opening en inleiding op het symposiumthema.

13.25 – 13.45   Een gat in onze kennis: de kloof tussen geschiedenis en ecologie. (Jan Luiten van Zanden, hoogleraar economische geschiedenis en vogelaar)

13.45 – 14.05   We zijn vergeten hoe de natuur er vroeger uitzag. Is dat erg? (Marc Argeloo, ecoloog en natuurhistoricus)

14.05  – 14.25  De Nederlandse biodiversiteit in de Gouden Eeuw: Wat zeggen de historische bronnen? (Sander Govaerts, historicus met natuur als specialisme).

14.25 – 14.45   Intermezzo: Wat is het antwoord van ChatGPT op historische natuurvragen: realtime vraag en antwoord uitgevoerd door Arnold van Vliet (voorzitter Heimans en Thijsse Stichting)

14.45 – 15.05   Pauze

15.05 – 15.35   Korte historische reconstructies uit de wereld van natuurbescherming en ecologie

- Duinkonijnen en hun gewijzigd imago (Harrie van der Hagen, duinonderzoeker)

- Gebruik en beheer van vennen door de eeuwen heen (Herman van Dam, hydrobioloog)

15.35 – 15.55   De rol van de natuurbescherming bij het Deltaplan en de ruimtelijke ontwikkeling van Zuidwest-Nederland (Anton van Haperen, landschapsecoloog)

15.55 – 16.15   Kantelpunten in het verleden van de Nederlandse natuurbescherming. Aanknopingspunten voor de toekomst? (Henny van der Windt, ecoloog met maatschappij en duurzaamheid als specialisme)

16.15 – 16.25   Conclusies

16.25 – 16.45   Uitreiking Heimans en Thijsse Prijs 2023

16.45 – 17.30   Afsluiting en daarna borrel

Help mee

om het debat over de natuurbescherming in Nederland te voeren en de oude idealen van Eli Heimans en Jac. P. Thijsse een nieuwe inhoud te geven, zodat de natuur in Nederland een echte toekomst krijgt.

Nieuws

 • Boekenmarkt Heimans en Thijsse Stichting

  Op zaterdag 16 maart organiseert de Heimans en Thijsse Stichting een boekenbeurs in de eigen bibliotheek in het Hugo de Vries Centrum. De beurs vindt plaats van 13.00-14.00 uur, direct voorafgaand aan de jaarvergadering. Momenteel zijn we de collectie aan…
  Lees meer

 • Tijdelijke alternatieve catalogus Heimans en Thijsse bibliotheek

  Tot onze spijt is de online catalogus van de Heimans en Thijsse Stichting al enige tijd uit de lucht. De catalogus – gebouwd als hobbyproject door oud-vrijwilliger Herbert Kuyvenhoven –  voldeed niet meer aan de hedendaagse websitevereisten en is op…
  Lees meer

 • Heimans en Thijsse Prijs 2023 voor Aaf Verkade Aaf Verkade (Foto; Rob Buiter)

  De Heimans en Thijsse Stichting heeft met trots de prestigieuze Heimans en Thijsse Prijs toegekend aan Aaf Verkade, een uitzonderlijke persoon die zich heeft ingezet voor het wekken van belangstelling voor de natuur, natuurstudie en natuurbescherming in Leiden en daarbuiten….
  Lees meer

 • Nieuwe botanische topwerken

  Net als de natuur kent de botanische boekenwereld deze lente een uitbundige bloeiperiode. Met Hemelsleutel en de facsimile-uitgave van de Flora Batava verschenen in een paar weken tijd twee zeer opmerkelijke plantenboeken. Op 15 mei vond in de bomvolle ontmoetingsruimte…
  Lees meer

Agenda

 • Jaarvergadering 2024

  De jaarvergadering van de Heimans en Thijsse Stichting vindt plaats op zaterdag 16 maart. In de jaarvergadering bespreekt het bestuur de jaarstukken van de stichting (jaarverslag 2023, financiële stukken 2023 en begroting 2024). We sluiten af met een hapje en…
  Lees meer