Aankondiging boek over meneer Walters

De bekende stadsecoloog Martin Melchers heeft een boek geschreven over zijn inspirator en leermeester de heer Walters. Meneer Walters was iemand in de geest van Heimans en Thijsse, een unieke man die zijn hele leven heeft gewijd aan de natuurstudie.

Meneer Walters, een Amsterdamse natuuronderzoeker wordt door Melchers in eigen beheer uitgegegeven in een oplage van 250 genummerde exemplaren. Het boek is 530 pagina’s dik, wordt in kleur gedrukt, met een harde kaft.

Het is bij voorintekening te bestellen door 49,50 euro over te maken op NL30 INGB 0005141838 t.n.v. Martin Melchers Stadsecologie Amsterdam, onder vermelding van voorintekening boek Walters. Men kan daarvoor het volgende mailadres gebruiken: martmelchers@gmail.com. Het boek verschijnt half oktober. De voorintekenaars ontvangen een uitnodiging voor de boekpresentatie.