Bibliografie Jac. P. Thijsse

Bij het grote publiek is Jac. P. Thijsse vandaag de dag vooral bekend als auteur van een reeks Verkade-albums over de Nederlandse natuur. Titels als De bonte wei en De IJsel zijn exemplarisch voor Thijsses meeslepende en enthousiasmerende schrijfstijl en behoren zonder twijfel tot de hoogtepunten van zijn oeuvre, dat echter veel meer omvat dan de populaire verzamelalbums. Thijsse was een geboren verteller, die zijn kennis van de natuur en zijn grenzeloze nieuwsgierigheid onder meer via tal van kranten en tijdschriften probeerde over te brengen op een breed publiek. Naast de vele artikelen in De Levende Natuur, dat hij in 1896 samen met E. Heimans en J. Jaspers had opgericht, schreef Thijsse onder meer jarenlang stukjes voor het Algemeen Handelsblad en De (Groene) Amsterdammer.

Aan het eind van de jaren 1990 stelde Arie van Loon een omvattende bibliografie van Thijsse samen, die naast een overzicht van zijn boeken en artikelen onder meer een lijst bevat met werken die Thijsse van een voorwoord voorzag. De bibliografie bevat tevens een overzicht van publicaties over Jac. P. Thijsse. Deze opsomming is niet volledig en bovendien sinds de voltooiing van de bibliografie niet meer geactualiseerd. Voor wie op zoek is naar oudere publicaties over Thijsse is de bibliografie echter ook in dit opzicht een waardevolle bron. De lijst met werken over Thijsse zal geleidelijk worden uitgebreid. Onderaan deze pagina vindt u alvast enkele recente publicaties die als vertrekpunt kunnen dienen

Jac. P. Thijsse schreef gedurende zijn leven een enorme hoeveelheid bijdragen voor zowel Nederlandse als buitenlandse publicaties. Bovendien verschijnen vandaag de dag geregeld publicaties waarin Thijsse op de een of andere manier aan bod komt. De bibliografie blijft daarom werk in uitvoering. Voor beide onderdelen van deze bibliografie geldt dat wij eventuele aanvullingen of correcties zeer op prijs stellen.

Bibliografie Jac. P. Thijsse

Recente(re) titels over Thijsse:

  • Loon, A. van e.a., De eeuw van Thijsse. 100 jaar natuurbeleving en natuurbescherming (Amsterdam, Heimans en Thijsse Stichting 1996) uitgave n.a.v. het symposium 100 jaar natuurbeleving en natuurbescherming, op 13 oktober 1995 in de Koningszaal in Artis.
  • Dijkhuizen, S., Jac. P. Thijsse, een biografie (Amsterdam, 2005).
  • Coesèl, M., Schaminée, J. en Duuren, L. van, De natuur als bondgenoot. De wereld van Heimans en Thijsse in historisch perspectief (Zeist, KNNV uitgeverij, 2007).
  • Coesèl, M., Wanhoop nooit aan vooruitgang. Brieven van Jac. P. Thijsse (Amsterdam, 2012).
  • Coesèl, M., Van vuilnisbelt tot natuurmonument. Jac. P. Thijsse en het Naardermeer (Heimans en Thijsse Stichting en Vereniging Natuurmonumenten, Amsterdam, 2016).
  •  Meulen, D. van der, Jac. P. Thijsse. Natuurbeschermer en schrijver (Heimans en Thijsse Stichting en KNNV, Amsterdam/Zeist, 2018).

Marga Coesèl heeft veel geschreven over Jac. P. Thijsse en de Nederlandse natuurbeschermingsbeweging. Op deze pagina vindt u een overzicht van Coesèls publicaties over (de wereld van) Thijsse. Onder meer haar biografie van Jacob Heimans bevat veel informatie over Thijsse.