Bibliotheek

De bibliotheek van de Heimans en Thijsse Stichting telt meer dan 19.000 boeken en andere publicaties, waaronder vele klassieke uitgaven op het gebied van de veldbiologie, natuurbescherming en natuureducatie.

Bezoek de bibliotheek

De bibliotheek is elke vrijdag van 10 tot 16 uur open voor belangstellenden.

Bezoekadres

Hugo de Vries Centrum, Plantage Middenlaan 2c, Amsterdam

Coördinator

Jacques de Smidt is coördinator van de bibliotheek. Voor bezoek aan de bibliotheek op andere dagen dan vrijdag, graag vooraf contact opnemen via info@heimansenthijssestichting.nl.