Heimans Diorama

De Heimans en Thijsse Stichting beheert een omvangrijke boeken- en tijdschriftencollectie, waardevolle archieven en uniek beeldmateriaal. Maar dat is nog niet alles. De Heimans en Thijsse Stichting is ook zeer betrokken bij (het behoud van) het Heimans Diorama, dat zich bevindt in het aquariumgebouw van Artis. De bouw van dit in 1926 geopende diorama werd destijds mogelijk gemaakt door een gift van stichting. De kans is helaas klein dat het monumentale diorama zijn eeuwfeest haalt.

Door de jaren heen heeft Marga Coesèl veel geschreven over het Heimans Diorama. Op deze pagina staat een aantal van deze stukjes, die een goed beeld geven van de interessante (ontstaans)geschiedenis van het kunstwerk. Ook de toekomst van het diorama komt uitgebreid aan bod. Te uitgebreid zou je haast zeggen… want de aanleiding hiervoor is van zorgelijke aard. Het diorama verkeert in slechte staat en zal vanwege de grootscheepse restauratie van het Artis Aquarium in 2020 in ieder geval tijdelijk worden ontmanteld. Het is zeer twijfelachtig of, en zo ja in welke vorm, het diorama blijft bestaan.