Een eeuw natuur in Amsterdam

Uitzending van 4 februari 2001 (OVT) naar aanleiding van het uitkomen van het boek “De wilde stad: 100 jaar natuur voor Amsterdam”, door Geert Timmermans e.a. Met geluidsfragmenten van Jac. P. Thijsse over het Boschplan uit 1937, burgemeester Boot (1954) en “We gaan naar buiten” van Louis Davids.