Filmbeelden van Adolphe Burdet met commentaar van Thijsse

Adolphe Burdet (1860-1940) was een fotograaf en filmer die bekendheid verwierf als een van de eerste vogelfotografen van Nederland. Burdet was een natuurliefhebber en een bekende van Jac. P. Thijsse, die hem aanmoedigde om ook vogels te gaan fotograferen. Vanaf 1920 vervaardigde Burdet tevens bewegende beelden van vogels, die onder anderen door Thijsse van commentaar werden voorzien. Op Vimeo is een door Hetty Litjens gerestaureerde film te bekijken die bestaat uit een compilatie van zijn werk. Ruud Vlek, beeldarchivaris van de Heimans en Thijsse Stichting, geeft de volgende toelichting bij deze productie:

Deze film van Adolphe Burdet (1860-1940), met toelichting door Jac. P. Thijsse (1865-1945) heet “Met de filmcamera door de vogelwereld”, en is uitgebracht door Multifilm te Haarlem in 1937. De film berust in de collectie van het Nederlands Filmmuseum te Amsterdam. Bij de hier gepubliceerde kopie ontbreekt aan het begin van de film de titel. De film bevat nestopnamen van elf vogelsoorten: Kievit (Vanellus vanellus), Grutto (Limosa limosa), Wulp (Numenius arquata), Griel (Burhinus oedicnemus), Kemphaan (Philomachus pugnax), Kluut (Recurvirostra avosetta), Grote Stern (Sterna sandvicensis), Bergeend (Tadorna tadorna), Fuut (Podiceps cristatus), Lepelaar (Platalea leucorodia) en Visdief (Sterna hirundo). De eerste vier fragmenten zijn vermoedelijk gefilmd in de Kennemerduinen, de Lepelaarkolonie is gefilmd in het Zwanenwater bij Callantsoog, de overige opnamen zijn van Texel: polder Waal en Burg, de Bol en de schorren achter polder De Eendracht.’