Vogelfilms van Jan P. Strijbos online

Naast boeken en papieren archieven heeft de Heimans en Thijsse Stichting door de jaren heen een schat aan historisch beeldmateriaal verzameld. De stichting beschikt echter niet over geschikte depotruimte om deze foto’s en films te bewaren, noch over middelen voor digitalisering. Onze beeldarchivaris Ruud Vlek spant zich daarom al jaren in om dit unieke materiaal onder te brengen bij instellingen met meer financiële armslag.

Jan P. Strijbos (1891-1983) is één van de vroege natuurfilmers van wie de Heimans en Thijsse Stichting films bezat. Strijbos verzorgde ruim veertig jaar een natuurrubriek voor De Telegraaf en publiceerde talloze boeken over zijn zwerftochten door de natuur in binnen- en buitenland. Hij verwierf echter niet alleen bekendheid als populaire en ongekend productieve natuurschrijver, maar maakte tevens naam als natuurfilmer en -fotograaf.

De films van Strijbos uit de collectie van de Heimans en Thijsse Stichting zijn overgedragen aan het Museon, waardoor het behoud van dit waardevolle materiaal is veiliggesteld. Het Museon heeft de films in 2018 bovendien gedigitaliseerd en daarmee een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontsluiting hiervan. Als volgende stap zijn Ruud Vlek en Hetty Litjens bezig om de filmbeelden te bewerken en geschikt te maken voor publicatie. Het eerste resultaat van hun inspanningen is hier te bekijken. Het betreft een geluidloze film van achtereenvolgens bonte kraaien, pestvogels en roeken. Zoals blijkt uit de toelichting zijn de datering en locatie van de opnamen niet altijd exact bekend. Dit doet echter weinig af aan de natuurhistorische waarde van deze vogelfilms. In de toekomst zullen meer van dergelijke filmpjes online worden gezet.