Reglement

Reglement Heimans en Thijsse Prijs

Artikel 1: Criteria voor toekenning

De laureaat is een persoon, groep of organisatie die activiteiten ontwikkelt of heeft ontwikkeld, welke gericht zijn op het wekken van belangstelling voor de natuur, de natuurstudie of de natuurbescherming bij uiteenlopende doelgroepen. Hierbij kan sprake zijn van verschillende maatschappelijke invalshoeken (sociaal, economisch, kunstzinnig, cultureel, spiritueel).
Natuurbeleving is voor zulke activiteiten van educatie, studie en bescherming zowel inspiratie als motief.

De activiteiten hebben een of meer van de volgende kenmerken:

  • Zij hebben een duidelijke uitstraling
  • Zij zijn grensverleggend of baanbrekend
  • Zij richten zich op nieuwe doelgroepen/publieken
  • Zij hebben een lange geldigheidswaarde en zijn duurzaam
  • Zij zijn vernieuwend

Artikel 2: Voordracht van kandidaten

Iedereen kan een voordracht voor toekenning van de Heimans en Thijsse Prijs indienen bij het Dagelijks Bestuur van de Heimans en Thijsse Stichting. Hiervoor is een formulier beschikbaar.

Het Dagelijks Bestuur van de Heimans en Thijsse bepaalt een datum waarvoor de voordrachten ingediend moeten zijn. Het Dagelijks Bestuur kan de termijn van indienen verlengen om het aantal voordrachten te vergroten.

Het Dagelijks Bestuur van de Heimans en Thijsse Stichting bevordert dat in brede kring bekendheid wordt gegeven aan de mogelijkheid om kandidaten voor de Heimans en Thijsse Prijs voor te dragen.

De volgende personen, groepen en organisaties kunnen niet worden voorgedragen voor de Heimans en Thijsse Prijs:

  • Eerdere winnaars van de Heimans en Thijsse Prijs
  • Leden van het Algemeen en Dagelijks Bestuur van de Heimans en Thijsse Stichting
  • Leden van het Bestuur van de Stichting Heimans en Thijsse Steunfonds

Artikel 3: Toekenning van de Heimans en Thijsse Prijs

Het Dagelijks Bestuur van de Heimans en Thijsse Stichting besluit tot toekenning van de Heimans en Thijsse Prijs op basis van een selectie uit de voorgedragen kandidaten.

Het Dagelijks Bestuur kan een jury benoemen die het besluit tot toekenning voorbereidt.

Artikel 4: Uitreiking van de Heimans en Thijsse Prijs

In principe wordt de Heimans en Thijse prijs een keer per twee jaar uitgereikt. Het Dagelijks Bestuur van de Heimans en Thijsse Stichting kan beslissen om de Heimans en Thijsse Prijs ook niet uit te reiken.

De Heimans en Thijsse Prijs bestaat uit een bronzen beeldje van een spreeuw (naar het Ex Libris van Jac. P. Thijsse: Onbekommerd) en een oorkonde.

Amsterdam, november 2020.