Heimans en Thijsse Symposium 2022

Op zaterdag 1 oktober vindt het Heimans en Thijsse Symposium 2022 plaats in Wageningen. Het symposium is dit jaar gewijd aan de toegenomen recreatie in natuurgebieden en de negatieve effecten hiervan op kwetsbare natuur. Dit hoogst actuele thema kan in wetenschappelijke kringen op steeds meer belangstelling rekenen en biedt ampel voer voor discussie. Op het symposium wordt de verhouding tussen recreatie en natuur vanuit vele oogpunten belicht. Wetenschappers delen de nieuwste inzichten en ook natuurbeherende organisaties zijn goed vertegenwoordigd. Het belooft een zeer interessante middag te worden voor iedere natuurliefhebber, van professional tot recreant.

Via dit formulier kunt zich aanmelden voor het symposium.

Praktische informatie & programma

Datum: zaterdagmiddag 1 oktober 2022

Locatie: Droevendaalsesteeg 2 te Wageningen, in het gebouw Forum (gebouwnummer 102) van Wageningen University & Research (WUR)

Kosten: €17,50 euro per persoon, €12,50 euro voor donateurs en €5 euro voor studenten, over te maken op bankrekening NL05 TRIO 0320 0962 62 t.n.v. Heimans en Thijsse Stichting, Amsterdam, onder vermelding van ‘Symposium 2022’ en de naam van de deelnemer(s).

Programma

Dagvoorzitter: Arnold van Vliet (Heimans en Thijsse Stichting)

Vanaf 13.00                Inloop

13.30 – 13.40             Inleiding op het symposiumthema. Bart van Tooren en Anton van Haperen (Heimans en Thijsse Stichting)

13.40 – 14.05             Verstoring van vogels door recreatie: hoe in een druk land onze vrijetijdsbesteding de vogels in het nauw drijft.

Karen Krijgsveld (WUR)

14.05 – 14.25             Recreatie intensiteit en broedvogeldichtheden op de Veluwe. Rogier Pouwels (WUR)

14.25 – 14.45             Intermezzo: ‘Grielen in de Kennemerduinen’.

Gerestaureerde film uit het archief van de Heimans en Thijsse Stichting, toegelicht door Gerard Ouweneel (ornitholoog).

14.45 – 15.15              Pauze

15.15 – 15.35              Recreatie in de natuur: de blik van een terreinbeheerder. Jelka Both (Staatsbosbeheer)

15.35 – 16.25              Ervaringen en oplossingen verspreid over Nederland. Korte presentaties en kritische bevragingen

·         Het effect van recreatie op broedende plevieren op zeedijken in Zeeland. Floor Arts en Sabine Hoek (Deltamilieu Projecten)

·         Vogelwachter op Terschelling: van bewaker naar gastheer. Freek Zwart (voormalig medewerker Staatsbosbeheer Friese Wadden)

·         Posbank: de eeuwige zoektocht naar de balans tussen natuur en recreatie. Jeroen de Koe (Natuurmonumenten)

·         Van kraanvogel tot veenhooibeestje: ervaringen in het Fochteloërveen. Jacob de Bruin (Natuurmonumenten)

16.25 – 16.40              Bestuurlijk balanceren tussen beleven en beschermen. Anita Pijpelink (gedeputeerde provincie Zeeland).

16.40 – 16.55              Samenvatting en afsluiting. Arnold van Vliet (Heimans en Thijsse Stichting)

16.55 – 17.45              Borrel