In memoriam Herman Nuijen (1925-2022)

Nadat ons archief eind 2015 in bruikleen was gegeven aan de Universiteit van Amsterdam, is er in de afgelopen jaren nieuw, aanvullend archiefmateriaal binnengekomen in het depot van het Hugo de Vries Centrum. Een van de bijzondere aanwinsten is de collectie natuurdagboeken (23 delen) van Herman Nuijen.

In augustus 1941 begon de toen 15-jarige Herman met het noteren van de vogels die hij waarnam in de omgeving van zijn woonplaats Hilversum. Hij ging er tot op zeer hoge leeftijd mee door. Vanaf de jaren zestig noteerde hij ook de waarnemingen die hij deed op zijn buitenlandse reizen.

Al in 1995 besloot Herman Nuijen, die werkzaam was op een makelaarskantoor, dat zijn natuurdagboeken later naar de Heimans en Thijsse Stichting moesten gaan. In 2018 was het zover. Dat jaar verhuisde hij naar een verzorgingshuis in Amsterdam en liet hij zijn dagboeken door een buurvrouw bij mij afgeven. Zo kwamen ze in ons depot.

Nuijen was een bijzonder aardige en bescheiden man. Hij noteerde zijn waarnemingen nauwkeurig en overzichtelijk, met vermelding van locatie, datum en waargenomen soorten, en vaak ook iets over het weer, bevriende vogelaars en het gedrag van vogels. De dagboeken zijn daarom zeer informatief. Het zou uiteindelijk beter zijn als de collectie Nuijen een plaats zou krijgen in een officiële archiefinstelling.

Marga Coesèl