Jaarverslag 2018

Op zaterdag 9 maart jl. vond de jaarvergadering van de Heimans en Thijsse Stichting plaats. Deze gelegenheid werd onder meer benut om het jaarverslag van de stichting over 2018 te behandelen en vast te stellen. Het definitieve jaarverslag, met daarin tevens de plannen voor 2019, is hier beschikbaar en net als alle voorgaande jaarverslagen altijd terug te vinden onder het kopje Over ons > Jaarverslagen.