Nieuwe inventarissen

In 2015 droeg de Heimans en Thijsse Stichting een groot deel van de archiefcollectie als bruikleen over aan de afdeling Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam. De stichting heeft echter nog altijd een groot aantal archieven van natuuronderzoekers en -beschermers in eigen beheer. De ontsluiting van dit deel van de collectie is momenteel nog niet optimaal. Conservator Meyltje van Aalst is nu druk bezig hier verandering in te brengen door de archieven te inventariseren en plaatsingslijsten te vervaardigen.

Onlangs kwam al een overzicht van de unieke reeks vogeldagboeken van Herman Nuijen beschikbaar. Hier zijn nu plaatsingslijsten van het archief van Gerard Traanberg en van een aanvulling op het archief van Jan P. Strijbos aan toegevoegd. De Heimans en Thijsse Stichting bezit veel (archief)materiaal van en over Strijbos, dat ten dele reeds ontsloten was via andere toegangen. Hiervoor kunt u zoeken in de inventaris van de algemene collectie van de Heimans en Thijsse Stichting en in de plaatsingslijst van het niet-ge├»nventariseerde deel hiervan. Daarnaast bevat ook de documentatiecollectie veel materiaal over Strijbos. Het overzicht van dit rijke bestand is onlangs opnieuw geactualiseerd. Alle inventarissen en plaatsingslijsten zijn op deze website terug te vinden onder Collectie in de categorie ‘archief en documentatie.’ Het verdient aanbeveling om hier af en toe een kijkje te nemen, omdat er met enige regelmaat nieuwe (versies van) toegangen bij zullen komen.