Heimans en Thijsse Nieuwsbrief nr. 26

Mededelingenblad van de Heimans en Thijsse Stichting
nummer 26, juni 2004

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de volgende onderwerpen:

Ten geleide

Het lijkt er op dat omgaan met met de natuur en natuurbeleving geen deel mogen maken van het denken over het veilig stellen van natuurwaarden.
Een fantasie is: een grote natuurbe-schermingsorganisatie, of Het Ministerie van LNV heeft opeens ontdekt wat de geweldige waarde is van onze Bibliotheek en Archief.
Op zaterdag 9 oktober vindt de uitreiking plaats van de Bronzen Spreeuw.
Harry Wals, voorzitter

Heimans en Thijsse prijs 2004

Aankondiging van de prijsuitreiking op 9 oktober 2004, een feestelijke gebeurtenis in Denekamp.

Een bijzonder ex libris

Ons exemplaar van het boek ‘Het intieme leven der vogels’ van Thijsse en Tepe (1906) heeft het ex libris van koningin Emma.
Aldo Voûte

Fotoboek 90e verjaardag Jan P. Strijbos

Onze collectie is verrijkt met een indringend fotodocument, geschonken door Evert Boeve.
Jacques de Smidt

Toegekende subsidies

Dit jaar werd voor het laatst subsidies toegekend voor kleine projecten aan:
– Basisschool De Kade te Amsterdam
– Werkgroep Tolhuispark e.o., IVN Noordoost-Friesland te Dokkum
– Volkstuinvereniging ‘Tuinderslust’ te Rotterdam
– Werkgroep Bechstein’s vleermuizen in Overijssel te Rouveen

Schenking Jan en Henny Rooth-Reys

Uit de nalatenschap van de onlangs overleden drs. Jan Rooth is door zijn echtgenote een grote collectie boeken, rapporten, overdrukken, foto’s en dia’s aan de Stichting geschonken.
Jacques de Smidt

Boekbespreking

Dick de Jonge e.a. 2003. Het Amsterdamse Bos. Natuur dicht bij de stad.
Eddy van der Maarel

Wie Was …..? nr. 7
Jan Nijkamp

Marga Coesèl

Vraag en aanbod