Heimans en Thijsse Nieuwsbrief nr. 28

Mededelingenblad van de Heimans en Thijsse Stichting
nummer 28, juni 2005nieuwsbrief28

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de volgende onderwerpen:

Ten geleide

De Heimans en Thijsse Stichting ziet het als haar belangrijkste taak de documentatie veilig te stellen die betrekking heeft op de verhouding tussen mens en natuur in Nederland.
Matthijs Schouten, voorzitter

Heimans en Thijsse Dag 2005

Zaterdag 24 september 2005 in Amsterdam. Het thema is Natuur in de kunst. Met o.a. een bezoek aan de tentoonstelling Wereld Natuur Kunst in de Nieuwe Kerk.

Heimanspad in Zanderij Crailo geopend

Op zaterdag 12 maart j.l. werd het Heimanspad in Zanderij Crailo geopend. Het is een overzichtelijk wandelroute van anderhalve kilometer langs en door de voormalige zandafgraving.
Piet Roos

In memoriam Wim Schroevers

Op 28 december 2004 overleed na een kortstondig ziekbed Willem G.F. Schroevers, oud-schoolbioloog en begaafd opvoedkundige, schrijver, tekenaar en musicus.
Eddy van der Maarel

Nieuwe Schenkingen

Schenking F.M.C. Doove (september 2004)
Jacques de Smidt
Schenking Pieter Schroevers (augustus 2004)
Jacques de Smidt
Schenking R. van der Wijk (september 2004)
Jacques de Smidt
Een curieuze aanwinst
Frans Beekman

Boekbesprekingen

Sietzo Dijkhuizen, 2005. Jac. P. Thijsse, een biografie. Natuurbeschermer, flaneur en auteur van de verkade-albums.
Frans Beekman
Hans Kruuk, 2003. Niko’s Nature. The life of Niko Tinbergen and his Science of Animal behaviour. With drawings and photographs of Niko Tinbergen.
Aldo Voûte
Martin Melchers, Fred Nordheim & Rob Chrispijn, 2004. Onverklaarbaar gelukkig. Over de natuur in Amsterdam en de rest van Nederland.
Eddy van der Maarel

Wie Was …..? nr. 9
P.G. van Tienhoven

Marga Coesèl