Heimans en Thijsse Nieuwsbrief nr. 29

Mededelingenblad van de Heimans en Thijsse Stichting
nummer 29, november 2005nieuwsbrief29

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de volgende onderwerpen:

Ten geleide

Sinds enkele maanden is de eigen website van de Stichting in de lucht. Deze is opgebouwd door Herbert Kuyvenhoven, lid van het Algemeen Bestuur.
Vanaf volgend jaar zal de Nieuwsbrief online ter beschikking worden gesteld voor donateurs en ook voor andere belangstellenden. Wij hopen dat de belangstelling voor de Stichting hierdoor aanzienlijk zal toenemen en dat deze ‘elektronisering’ nieuwe donateurs zal opleveren!
Als derde ontwikkeling mag genoemd worden de zogeheten digitalisering van onze boekencollectie. Het resultaat van dit project wordt een catalogus met vele zoekmogelijkheden, met name op auteur, titel, jaartal en onderwerp. Uiteindelijk zal men ook de catalogus online kunnen raadplegen.
Eddy van der Maarel, redacteur

Heimans en Thijsse Dag 2005

Een verslag van deze geslaagde dag op 24 september 2005 in Amsterdam, met o.a. een bezoek aan de bibliotheek van de Stichting in het Hugo de Vriescentrum, lezing door Matthijs Schouten in de Oranjerie van de Hortus entot slot een bezoek aan de tentoonstelling “Wereld Natuur Kunst” in de Nieuwe Kerk.
Sikko Parma

Nieuwe Schenkingen

Schenking Lucie Moleman (oktober 2005)
Uit de cultuurhistorische schat die Lucie verzamelde, kan nu een prachtige selectie worden toegevoegd aan aan onze Bibliotheek. Naast beschrijvingen zijn er ook veel fotoboeken, die teruggaan tot 1900.
Jacques de Smidt

Een bijzonder boek (oktober 2005)

Jaap Mennema heeft ons een bijzonder boek geschonken: De dissertatie van Franciscus Holkema (1870). De Plantengroei der Nederlandsche Noordzeeeilanden: Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog en Rottum. Eene bijdrage tot de Flora van Nederland. Uit de aantekeningen in het boek blijkt dat dit exemplaar een cadeau is van Kerbert aan de toen 24-jarige Thijsse.
Jacques de Smidt

Wie Was …..? nr. 10
M. van der Goes van Naters

Marga Coesèl

Wie Was serie

Overzicht en oproep