Heimans en Thijsse Nieuwsbrief nr. 41

Mededelingenblad van de Heimans en Thijsse Stichting
nummer 41, december 2011

nieuwsbrief41

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de volgende onderwerpen:

Naar een strategisch plan voor de Heimans en Thijsse Stichting door Frank Berendse, voorzitter

Het symposium op 10 december over de erfenis van Eli Heimans was een groot succes. Het vormde een prachtige opmaat naar de nieuwe strategie van de Heimans en Thijsse Stichting. Het is de hoogste tijd voor een nieuwe natuurbeschermingsbeweging die verankerd is in onze moderne maatschappij en in de liefde die burgers koesteren voor de natuur om hen heen. De Heimans en Thijsse Stichting is een kleine organisatie met zeer beperkte middelen, maar zou op strategische momenten als katalysator van het debat kunnen fungeren en wellicht de kiem kunnen leggen voor een nieuwe, brede natuurbeschermingsbeweging. Naast de organisatie van de Heimans en Thijsse lezingen en uitreiking van de Heimans en Thijsse prijzen zullen we in de nabije toekomst extra energie moeten steken in onze communicatie met de buitenwereld.

Jaarvergadering met programma voor donateurs

Op zaterdagmiddag 18 februari 2012 zullen we met het Algemeen Bestuur van de Stichting in het Hugo de Vries Centrum discussiëren over de nieuwe koers. We zullen dat doen aan de hand van het concept voor een nieuw strategisch plan dat we in januari op onze website zullen plaatsen. Donateurs zijn welkom op deze dag, die om 10.00 begint met een boekenmarkt in de hal; de vergadering van het AB begint om 14.00 in de bibliotheek. Voor koffie en thee wordt gezorgd.

Heimans Symposium 10 december 2011 Een biologisch en ethisch reveil: De erfenis van Eli Heimans nu

Voorzitter Frank Berendse opende het symposium met een terugblik op de 150 jaar sinds de geboorte van Heimans en een vooruitblik op de drie lezingen door Marga Coesèl over ‘De natuur van Heimans’, Erik A. de Jong over ‘Zien is kennen: over de rol van het diorama bij de studie van de natuur’ en Thomas van Slobbe over ‘Heimans 2.0. De relevantie van het gedachtegoed van Eli Heimans in het internettijdperk’. Na afloop van de voordrachten leidde Erik de Jong ons naar het Heimans diorama in het Aquariumgebouw. Daar gaf Henk Meeuwsen een toelichting op de door hem gemaakte geluidsopname van de vogels die in het diorama staan opgesteld. Daarna werd met veel plezier geluisterd naar de opname, die door de Stichting is aangeboden aan Artis.
Lydia Haafkens en Eddy van der Maarel

Wie Was …..? nr. 21
M.J. Adriani

Marga Coesèl

Klik hier om Nieuwsbrief nr. 41 online te bekijken (pdf-bestand).