Heimans en Thijsse Nieuwsbrief nr. 42

Mededelingenblad van de Heimans en Thijsse Stichting
nummer 42, juni 2012nieuwsbrief42

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de volgende onderwerpen:

De Jaarvergadering van de Heimans en Thijsse Stichting op 18 februari 2012

We kunnen terugkijken op een vergadering die zowel plezierig als zinvol was. Belangrijkste onderwerp was het nieuwe strategisch plan dat het dagelijks bestuur had opgesteld en dat nu aan het algemeen bestuur ter discussie werd voorgelegd.
Frank Berendse, voorzitter

De Heimans en Thijsse Prijs

De prijs is een erkenning van het werk van personen, groepen van personen of organisaties die een bijdrage aan de samen leving hebben geleverd in de geest van Eli Heimans en Jac. P. Thijsse. Iedereen kan vóór 1 september 2012 een voordracht voor toekenning van de Prijs indienen bij het bestuur van de Stichting.
Maarten Smies, bestuurslid

Boekbesprekingen

Honderd jaar Natura Docet: meester Bernink en zijn natuurhistorisch museum
Het Twentse museum Natura Docet, het oudste regionale natuurmuseum van Nederland, viert dit jaar zijn honderdjarig bestaan. Over die eeuw valt heel wat te vertellen. Willem Groothuis doet dit op smakelijke wijze in een fraai vormgegeven en rijk geïllustreerd boek.
Marga Coesèl

Wild van de economie. Over de baten van bronst, burlen en andere beestachtige belevenissen

Onze houding tegenover de natuur kent vele facetten. Thans wordt weer veel aandacht geschonken aan de beleving van de natuur. Ook komt het nut van de natuur weer naar voren. De eerste auteur, Tom Bade, schreef met O. van der Schroeff in 2002 een soortgelijk boekje over de baten van de Utrechtse Heuvelrug. Dit nieuwe boekje over de economie van het wild is helaas een stuk minder.
Eddy van der Maarel

Wie Was …..? nr. 21
T.C. Winkler

Marga Coesèl

Van de redactie

Wij danken Marga hartelijk voor haar boeiende essays over natuurhistorische voorgrondsfiguren, die zij sinds 2000 zonder onderbreking in elk nummer van de Nieuwsbrief heeft gepubliceerd. Daarmee is ”Wie Was?” de populairste rubriek van de Nieuwsbrief geworden.
Eddy van der Maarel

Klik hier om Nieuwsbrief nr. 42 online te bekijken (pdf-bestand).