Heimans en Thijsse Nieuwsbrief nr. 47

Mededelingenblad van de Heimans en Thijsse Stichting
nummer 47, december 2014nieuwsbrief47

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de volgende onderwerpen:

Van het bestuur

Na jarenlange voorbereiding is deze zomer begonnen met de archivering en verhuizing van de documenten die de Stichting in de loop van de jaren heeft verzameld. Doel van deze operatie is niet alleen om ons zeer waardevolle archiefmateriaal onder verantwoorde bewaarcondities te brengen, maar ook veel beter toegankelijk te maken voor onderzoek en educatie.
In 2015 staan we stil bij het 150ste geboortejaar van Jac. P. Thijsse (25 juli 1865).
Frank Berendse (voorzitter)

Mijn buurman ‘de professor’

Mijn geboortehuis lag aan de Amsterdamse Quinten Massijsstraat, een bovenwoning. Die plek is voor de rest van mijn leven van groot belang geweest. Vooral omdat in het benedenhuis schuin onder ons, Professor Dr. Jacob Heimans woonde. Was hij thuis, dan maakte hij vaak, voorovergebogen over zijn tekenbord en een loepbril om het hoofd, gedetailleerde tekeningen van planten.
Peter Bulsing

Boekbespreking: In de voetsporen van Eli Heimans

Dit is een kostelijk wandelboekje dat vele herinneringen oproept. De meest bijzondere is wel dat ik als student met prof. Jacob Heimans, de zoon van Eli, in het zuidelijk Geuldal op excursie ben geweest.
Eddy van der Maarel

Boekaankondig: Woorden over de wildernis – oude en nieuwe visies op de natuur

Dit is een verzameling essays, de meeste overgenomen uit eerdere publicaties, van voor- en tegenstanders van het wildernisconcept in Nederland en met veel aandacht voor de Oostvaardersplassen.

Verslag van het Heimans en Thijsse symposium 2014: Natuur en gezondheid

Het symposium werd georganiseerd in samenwerking met InnovatieNetwerk en Stichting wAarde. Het vond plaats in het debatcentrum de Rode Hoed in Amsterdam.
Marjolein Kloek en Eddy van der Maarel

Wie Is …..? nr. 5
Jelle Reumer

Prof. dr. Jelle Reumer is directeur van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam en bijzonder hoogleraar vertebraten- paleontologie aan de Universiteit Utrecht.
Maarten Smies

Klik hier om Nieuwsbrief nr. 47 online te bekijken (pdf-bestand).