Heimans en Thijsse Nieuwsbrief nr. 48

Mededelingenblad van de Heimans en Thijsse Stichting
nummer 48, juni 2015nieuwsbrief48

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de volgende onderwerpen:

Van het bestuur

Het afgelopen jaar is hard gewerkt om het archief van onze Stichting veilig te stellen en te verhuizen naar de Artisbibliotheek. De archiefstukken zullen daar onder veilige condities worden bewaard en voor onderzoekers en belangstellenden eenvoudig – ook digitaal – toegankelijk worden gemaakt.
Heimans en Thijsse Symposium 2015. Op zaterdagmiddag 29 augustus vindt het jaarlijkse Heimans en Thijsse Symposium plaats met als thema De toekomst van de groene stad.
Frank Berendse (voorzitter)

Jaarvergadering van de Stichting op 14 februari 2015

Op zaterdag 14 februari heeft de Algemene Bestuursvergadering plaatsgevonden. In het Dagelijks Bestuur zijn Matthijs Schouten en Maarten Smies volgens aftreedschema afgetreden. Frank Berendse is herbenoemd als voorzitter en Anton van Haperen is benoemd als nieuw lid. Harmke van Oene neemt het penningmeesterschap over tot er een nieuwe penningmeester is gevonden.
Harmke van Oene

In memoriam Arie Bakker

Op 4 mei 2015 overleed Arie Bakker, een van de oprichters van onze Stichting in zijn huidige vorm. Jarenlang was hij actief als secretaris van de Stichting en de motor achter de Commissie voor de Heimans en Thijsse Prijs.
Ton Coops

Jac. P. Thijsse en Rika Hopper

In maart 1916 ontving Jac. P. Thijsse een briefje van de beroemde actrice Rika Hopper. Zij maakte in die tijd furore in stukken van Tolstoi en Ibsen.
Marga Coesèl

Boekbespreking

Willem Holthuizen en Ekke Wolters, 2015. Thijsse’s Hof; natuurtuin van Kennemerland. Een aardig boekje, uitgegeven ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van de Hof; én ter herdenking van het 150e geboortejaar van Thijsse, beide in 2015.
Chris Maas Geesteranus

Wie Is …..? nr. 6
Evert Boeve

Het leven van fotograaf en cineast Evert Boeve is verbonden met de natuur.
Hans Uylenburg

Klik hier om Nieuwsbrief nr. 48 online te bekijken (pdf-bestand).