Werkwijze van de Heimans en Thijsse Stichting

De Heimans en Thijsse Stichting beheert een uitgebreide bibliotheek en een indrukwekkend archief, met de hulp van een aantal enthousiaste vrijwilligers. We proberen een breder publiek te bereiken door de uitgave van een serie kleine boekjes over de pioniers van de Nederlandse natuurbescherming. Wij dragen bij aan het maatschappelijk debat door het organiseren van jaarlijkse symposia over actuele onderwerpen. Eens in de twee jaar wordt de Heimans en Thijsse Prijs uitgereikt. De stichting wordt gesteund door donateurs.

Bibliotheek

De bibliotheek telt meer dan 15.000 boeken en andere publicaties, waaronder vele klassieke uitgaven op het gebied van de veldbiologie, natuurbescherming en natuureducatie. Ook zijn vrijwel alle tijdschriften op dit gebied volledig aanwezig.
Naar de bibliotheek >

Symposia

Ieder jaar organiseert de stichting een symposium over een actueel thema met betrekking tot natuurbescherming/-beleid/-beheer. Het Heimans en Thijsse Symposium is in de loop der jaren uitgegroeid tot een belangrijke bijeenkomst voor discussie en kennisdeling in kringen van natuurbeschermers.

Archief

Het archief omvat unieke persoonlijke documenten van vele biologen en natuurbeschermers die een vooraanstaande rol in de natuurbescherming en het natuurbeheer hebben gespeeld. Deze collectie wordt nog steeds uitgebreid. Het archief is sinds eind 2015 ondergebracht bij de afdeling Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, in de Artis Bibliotheek, Plantage Middenlaan 45, 1018 DC Amsterdam.
Naar het archief >

Heimans en Thijsse Prijs

Iedere twee jaar reikt de stichting de Heimans en Thijsse Prijs (in de vorm van de Bronzen Spreeuw) uit aan personen of organisaties met uitzonderlijke verdiensten voor het natuurbehoud of de natuureducatie.

Beleidsplan 2012-2016

Onze activiteiten zijn meer in detail uitgewerkt in het beleidsplan 2012-2016 dat hieronder kan worden gedownload.

https://www.heimansenthijssestichting.nl/wp-content/uploads/Beleidsplan_2012-2016.pdf