Publicaties

 • Fop I. Brouwer (1958). Leven en werken van E. Heimans. Groningen, Wolters, Groningen/ Proefschrift UvA.
 • Marga Coesèl (1990). De Stichting Heimans en Thijsse Bibliotheek en Archief. Natura 87: 195-196.
 • Henk van Halm (1991). De Heimans en Thijsse Bibliotheek en -archief. Mens en Natuur 42: 38-39.
 • Marga Coesèl (1992). Heimans en Thijsse, de stichtingen, de prijs en enkele plannen. Natura 89: 147-149.
 • Arie van Loon et al. (1996). De eeuw van Thijsse. 100 jaar natuurbeleving en natuurbescherming. Amsterdam, Heimans en Thijsse Stichting, uitgave n.a.v. het symposium 100 jaar natuurbeleving en natuurbescherming, op 13 oktober 1995 in de Koningszaal in Artis. ISBN 90-9009204-8
 • Sietzo Dijkhuizen (2005) Jac. P. Thijsse, een biografie (De Arbeiderspers, Amsterdam).
 • Marga Coesèl, Joop Schaminée en Lodewijk van Duuren (2007). De natuur als bondgenoot. De wereld van Heimans en Thijsse in historisch perspectief (KNNV uitgeverij, Zeist).
 • Marga Coesèl (2012). Wanhoop nooit aan vooruitgang, Brieven van Jac. P. Thijsse. (Boom, Amsterdam).
 • Marga Coesèl (2014). Eli Heimans, Uit de schaduw van Jac. P. Thijsse, Heimans en Thijsse Reeks deel 1 (KNNV uitgeverij, Zeist).
 • Marga Coesèl (2016). Van vuilnisbelt tot natuurmonument. Jac. P. Thijsse en het Naardermeer, Heimans en Thijsse Reeks deel 2 (Vereniging Natuurmonumenten en KNNV uitgeverij, Zeist).
 • Dik van der Meulen (2018). Jac. P. Thijsse. Natuurbeschermer en schrijver, Heimans en Thijsse Reeks deel 3 (KNNV uitgeverij, Zeist).
 • Marga Coesèl (2018). Frederik Willem van Eeden. Pionier van de natuurbescherming, Heimans en Thijsse Reeks deel 4 (KNNV uitgeverij, Zeist).
 • Marga Coesèl (2020). Het begon allemaal in Artis. De opkomst van de natuurbescherming in Nederland, Heimans en Thijsse Reeks deel 5 (KNNV uitgeverij, Zeist).