Publicaties

 • Fop I. Brouwer (1958). Leven en werken van E. Heimans. Groningen, Wolters, Groningen/ Proefschrift UvA.
 • Marga Coesèl (1990). De Stichting Heimans en Thijsse Bibliotheek en Archief. Natura 87: 195-196.
 • Henk van Halm (1991). De Heimans en Thijsse Bibliotheek en -archief. Mens en Natuur 42: 38-39.
 • Marga Coesèl (1992). Heimans en Thijsse, de stichtingen, de prijs en enkele plannen. Natura 89: 147-149.
 • Arie van Loon et al. (1996). De eeuw van Thijsse. 100 jaar natuurbeleving en natuurbescherming. Amsterdam, Heimans en Thijsse Stichting, uitgave n.a.v. het symposium 100 jaar natuurbeleving en natuurbescherming, op 13 oktober 1995 in de Koningszaal in Artis. ISBN 90-9009204-8
 • Sietzo Dijkhuizen (2005) Jac. P. Thijsse, een biografie (De Arbeiderspers, Amsterdam).
 • Marga Coesèl, Joop Schaminée en Lodewijk van Duuren (2007). De natuur als bondgenoot. De wereld van Heimans en Thijsse in historisch perspectief (KNNV uitgeverij, Zeist).
 • Marga Coesèl (2012). Wanhoop nooit aan vooruitgang, Brieven van Jac. P. Thijsse. (Boom, Amsterdam).
 • Marga Coesèl (2014). Eli Heimans, Uit de schaduw van Jac. P. Thijsse, Heimans en Thijsse Reeks deel 1 (KNNV uitgeverij, Zeist).
 • Marga Coesèl (2016). Van vuilnisbelt tot natuurmonument. Jac. P. Thijsse en het Naardermeer, Heimans en Thijsse Reeks deel 2 (Vereniging Natuurmonumenten en KNNV uitgeverij, Zeist).
 • Dik van der Meulen (2018). Jac. P. Thijsse. Natuurbeschermer en schrijver, Heimans en Thijsse Reeks deel 3 (KNNV uitgeverij, Zeist).
 • Marga Coesèl (2018). Frederik Willem van Eeden. Pionier van de natuurbescherming, Heimans en Thijsse Reeks deel 4 (KNNV uitgeverij, Zeist).
 • Marga Coesèl (2020). Het begon allemaal in Artis. De opkomst van de natuurbescherming in Nederland, Heimans en Thijsse Reeks deel 5 (KNNV uitgeverij, Zeist).
 • Jac. P. Thijsse (2021). Nu ga ik er eens op uit. Wandeldagboeken 1884-1898. Bezorgd door Marga Coesèl (Van Oorschot, Amsterdam).
 • Peter Bulsing (2021). Adolphe Burdet. Vogelaar en lichtbeeldpionier, Heimans en Thijsse Reeks deel 6 (KNNV uitgeverij, Zeist).

Het archief en de bibliotheek van de Heimans en Thijsse Stichting worden veel gebruikt voor historisch en biografisch onderzoek. Een van de belangrijkste onderzoekers op dit terrein is dr. Marga Coesèl. Coesèl was tot 2021 bestuurslid van de stichting en in die hoedanigheid tevens verantwoordelijk voor het archiefbeheer. Zij schrijft al meer dan dertig jaar over Heimans en Thijsse, hun tijdgenoten en navolgers en de (natuurbeschermings)wereld om hen heen. Deze jarenlange toewijding heeft een indrukwekkende hoeveelheid boeken en artikelen opgeleverd, waaronder een groot aantal bijdragen aan de nieuwsbrief van de Heiman en Thijsse Stichting.

Een lijst met alle publicaties van Marga Coesèl kunt hier downloaden.