Vogeldagboeken Herman Nuijen

De collectie van de Heimans en Thijsse Stichting is onlangs verrijkt met een heel bijzondere aanwinst. Herman Nuijen schonk de stichting al zijn vogeldagboeken, waarin hij over een periode van meer dan 75 jaar ononderbroken vogelwaarnemingen heeft opgetekend. De reeks wordt voorlopig bewaard in het depot van het Hugo de Vries Centrum en zal later worden overgebracht naar Bijzondere Collecties van de UvA. Tekst: Marga Coesèl

Herman Nuijen werd op 3 oktober in 1925 in Sneek geboren. Zijn vader, die werkzaam was in het onderwijs, stierf vlak voor zijn geboorte. Kort daarna verhuisde hij met zijn moeder naar Hilversum waar hij na de middelbare school ging werken op een makelaarskantoor. Tot op hoge leeftijd (90+) trok Herman Nuijen er op de fiets op uit om vogels te kijken. Eind 2018 verhuisde hij naar een verzorgingshuis in Amsterdam. Bij die gelegenheid schonk hij zijn geliefde vogeldagboeken aan de Heimans en Thijsse Stichting. Voor een overzicht van de dagboeken kunt u de door Meyltje van Aalst gemaakte plaatsingslijst raadplegen. Deze lijst is op deze site altijd terug te vinden onder het kopje Natuurdagboeken in de rubriek Collectie > Archief en documentatie.

Unieke reeks vogelwaarnemingen

Weinig vogelaars zullen zo consequent en zo nauwkeurig hun waarnemingen hebben bijgehouden als Herman Nuijen. In 1941 begon de toen 15-jarige Herman met het noteren van zijn vogelwaarnemingen in een schoolschrift. Heel precies met datum en plaats en in een duidelijk handschrift. Om de paar dagen trok hij eropuit, eerst in de omgeving van zijn woonplaats Hilversum en daarna steeds verder van huis. Vaak alleen, maar ook met vrienden van de NJN en later met zijn vrouw Annemarie de Bruijne. De schoolschriften werden dikke cahiers met harde kaft, verlucht met knipsels en foto’s. Behalve vogels noteerde hij soms ook insecten, planten, weersomstandigheden en andere bijzonderheden. De lange reeks waarnemingen, die loopt tot medio 2018, geeft een goed beeld van de veranderingen die er in de loop der jaren in de vogelwereld zijn opgetreden.

Het merkwaardige is dat Karel Voous in zijn Ornithologisch Biografisch Woordenboek geen afzonderlijk hoofdstukje heeft gewijd aan Herman Nuijen. Dit had daarin niet mogen ontbreken.

 

Herman Nuijen met zijn echtgenote Annemarie de Bruijne. Foto: Peter C. Meijer