Wild of geordend

Symposium, 17 september 2016. Over natuurbeelden, strategieën en bondgenootschappen in het Nederlandse natuurbeleid. U kunt zich aanmelden met onderstaand formulier.

Nieuwe natuur, nep of noodzaak?

Van veel kanten is er kritiek op de aanleg van nieuwe natuur. Natuurorganisaties zouden kiezen voor verkeerde partners. Met havens en industrie worden deals gesloten, terwijl de hoeders van het agrarisch cultuurlandschap in de steek worden gelaten. De ontpoldering van de Hedwigepolder is een sprekend voorbeeld. De kritiek is beeldend verwoord door de Vlaamse schrijver Chris de Stoop in zijn boek Dit is mijn hof.

Maar het schitterende boerenlandschap van een paar decennia terug, dat rijk was aan vogels, vlinders en bloemen, bestaat niet meer. Door vergaande schaalvergroting en het gebruik van landbouwgif zijn dode landschappen ontstaan. Tegelijkertijd eisen woningbouw, wegen, industrie en havens steeds meer ruimte op.

De grote vraag is hoe we in de 21ste eeuw voldoende ruimte kunnen scheppen om de natuur een duurzame toekomst te geven. De landbouw het land uit? Grootschalige natuurontwikkeling? Of een fundamentele verandering van de landbouw en de voedselmarkt?

Over dit dilemma organiseert de Heimans en Thijsse Stichting op 17 september een symposium met als prikkelende sprekers Chris de Stoop, schrijver van het boek Dit is mijn hof, en de filosofen Johan van de Gronden en Martin Drenthen.

Programma

 • 13.00 – 13.30 uur
  Ontvangst met koffie en thee
 • 13.30 – 13.40 uur
  Opening en inleiding op het programma door Frank Berendse (voorzitter van de Heimans en Thijsse Stichting)
 • 13.40 – 14.20 uur
  Dit is mijn hof, inleiding door Chris de Stoop (schrijver van het boek Dit is mijn hof en deeltijdboer)
 • 14.20 – 14.50 uur
  De ecologisering van de Nederlandse landbouw: de grootste natuuropgave van deze tijd, inleiding door Johan van de Gronden (filosoof, directeur van het WNF van 2006 tot 2016 en schrijver van het boek Wijsgeer in het wild)
 • 14.50 – 15.20 uur
  Nieuwe natuur in een historisch landschap: tussen respect voor identiteit en cultuurkritiek, inleiding door Martin Drenthen (milieufilosoof, hoofddocent filosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen)
 • 15.20 – 15.50 uur
  Pauze
 • 15.50 – 16.40 uur
  Paneldiscussie o.l.v. Mascha Brouwer (divisiedirecteur Behoud en Ontwikkeling bij Staatsbosbeheer)
  Panelleden: Teo Wams (directeur Natuurbeheer van Natuurmonumenten), Andre Arfman (melkveehouder en voorzitter Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt), Eric van der Schans (hoofd Environmental Management van het  Havenbedrijf Rotterdam), Sander Turnhout (strategisch adviseur SoortenNL; voorzitter van Sporters voor Natuur)
 • 16.40 – 16.45 uur
  Afsluiting van het symposium en presentatie van het boek Wilde apen door Frank Berendse (voorzitter van de Heimans en Thijsse Stichting)
 • 16.45 – 17.30 uur
  Napraten onder het genot van een drankje

Locatie

Linnaeusgebouw (zaal Linnaeus 3),

Heyendaalseweg 137
6525 AJ Nijmegen

Opgave

U kunt zich niet meer aanmelden.
Uw opgave wordt definitief nadat u 10 euro hebt overgemaakt op bankrekening NL52 INGB 0003 8310 69 ten name van Heimans en Thijsse Stichting Amsterdam, onder vermelding van Symposium 2016.

Voor studenten geldt een bijdrage van  5 euro.

Meer informatie

Heeft u vragen over het symposium of wilt u meer informatie? Neem contact op door een mail te sturen naar wild.of.geordend@gmail.com

U kunt hier de flyer downloaden (pdf) >>