‘Bloemrijk of gifgroen?’

Een nieuwe toekomst voor het platteland

Steeds meer mensen maken zich zorgen over het verdwijnen van het weidse, kleurrijke boerenland dat tot voor kort zo onverbrekelijk met Nederland was verbonden. Het grootste deel van de boerenlandvogels is verdwenen en slootkanten vol bloemen kom je nauwelijks meer tegen. Oorzaken zijn de steeds verdergaande schaalvergroting en intensivering van de landbouw. En dat terwijl de werkgelegenheid op agrarische bedrijven al jaren daalt en het inkomen van veel boeren onder druk staat.

Hoe zal het Nederlandse platteland eruitzien over vijftig jaar? Zal dan nog steeds het grootste deel uit landbouwgrond bestaan, terwijl we juist meer ruimte nodig hebben voor wateropvang en recreatie? Kan er dan een landbouw zijn zonder desastreuze effecten op landschap en natuur? Uiteindelijk is de grote vraag, wie er gaat betalen: de natuur, de boer of wij als consument.

Over deze vragen organiseert de Heimans en Thijsse Stichting samen met IVN, KNNV en SoortenNL een symposium op zaterdagmiddag 23 september met als prikkelende sprekers en muzikanten: Theunis Piersma, Sytze Pruiksma, Krijn Poppe, Bas Eickhout en Titia Wolterbeek.


PROGRAMMA Heimans en Thijsse Symposium zaterdagmiddag 23 september 2017

 

13.00-13.30 Ontvangst met koffie en thee

13.30 -13.45 Opening en inleiding op het programma – Frank Berendse (Heimans en Thijsse Stichting)

13.45 – 14.45 : Muzikale en gesproken uitvoering over de grutto die ons de weg wijst naar een nieuwe toekomst van het Nederlandse landschap – Theunis Piersma en Sytze Pruiksma (Kening fan ‘e Greide)

14.45-15.15 Pauze

15.15-15.25 Animatie: het wilde apen-concept

15.25-15.55 De toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid – Krijn Poppe (Wageningen Economic Research)

15.55-16.25 Een Europese toekomst voor landbouw en natuur – Bas Eickhout (Europarlementariër Groen Links)

16.25-16.35 Reflectie vanuit de natuurbescherming – Titia Wolterbeek (SoortenNL en De Vlinderstichting)

16.35-17.00 Uitreiking Heimans en Thijsse Prijs 2017

17.00-18.00 Napraten en een drankje

LOCATIE

Leeuwenbergh, Servaasbolwerk 1a, 3512 NK Utrecht

Routebeschrijving: http://www.leeuwenbergh.org/contact.html

OPGAVE

U kunt zich opgeven via dit digitale formulier.

Uw opgave wordt definitief nadat u € 15,- hebt overgemaakt op bankrekening  NL52 INGB 0003 8310 69 ten name van Heimans en Thijsse Stichting onder vermelding van ‘Symposium 2017’. Voor studenten geldt een bijdrage van € 5,-.

INFORMATIE

Mail                 bloemrijk.of.gifgroen@gmail.com

Facebook        /heimansenthijssestichting

Twitter             @heimans_thijsse

Tel                   0317-425975