Heimans en Thijsse Prijs

De Heimans en Thijsse Stichting kent periodiek de Heimans en Thijsse Prijs toe. Deze prijs is een erkenning van het werk van personen, groepen van personen of organisaties die een bijdrage aan de samenleving hebben geleverd in de geest van Eli Heimans en Jac. P. Thijsse.

Kent u iemand die veel betekent voor de natuur in Nederland? Iemand die zich op gedreven wijze bezighoudt met natuurbescherming? Die met veel bevlogenheid werkt aan het enthousiast maken van mensen voor de natuur? Iemand die u bewondert om zijn of haar idee├źn, initiatieven en niet aflatende inzet voor de natuur? Ja? Dan horen wij graag van u. Zulke mensen willen wij graag erkenning geven voor hun belangrijke werk. Dat doen we met de Heimans en Thijsse Prijs, die bestaat uit de Bronzen Spreeuw en een oorkonde.spreeuw

Wie komen in aanmerking voor de Heimans en Thijsse Prijs?

De Stichting kent de prijs toe aan een persoon, groep of organisatie die activiteiten ontwikkelt die gericht zijn op het wekken van belangstelling voor de natuur, natuurstudie, natuurbehoud of natuureducatie. Dat kan vanuit verschillende maatschappelijke invalshoeken (sociaal, economisch, kunstzinnig, cultureel, spiritueel, wetenschappelijk).

Historie

De Heimans en Thijsse Prijs bestaat al vanaf 1955 en wordt uitgereikt als erkenning van het werk van personen of organisaties die een bijdrage leveren aan de samenleving in de geest van Eli Heimans en Jac. P. Thijsse. Zij verrichtten aan het einde van de 19de en het begin van de 20ste eeuw baanbrekende activiteiten op het gebied van natuurbeleving, natuurstudie en natuurbescherming in Nederland, o.a. met de oprichting van Natuurmonumenten, het behoud van het Naardermeer en de Verkade albums.

In 2013 kende de Heimans en Thijsse Stichting de prijs toe aan VARA’s Vroege Vogels, in 2015 aan Bart van Tooren voor zijn vrijwilligerswerk als hoofdredacteur van De Levende Natuur. In 2017 was Ben Koks van Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels (GKA) de gelukkige en in 2019 ging de prijs naar Sonne Copijn, zelfverklaard ‘bijenkoningin’ en oprichtster van de Bee Foundation. Een overzicht van alle laureaten vindt u op deze pagina.

Nominaties

Iedereen kan een voordracht voor de toekenning van de Heimans en Thijsse Prijs indienen bij de Heimans en Thijsse Stichting. Het formulier dat u hiervoor kunt gebruiken is hier beschikbaar. Voor nominaties, beoordeling en toekenning geldt het Reglement Heimans en Thijsse Prijs, dat u hier kunt raadplegen.

Kandidaten kunnen worden aangemeld door te mailen naar amm.vanhaperen@gmail.com. Voor nadere informatie kunt u ook telefonisch contact opnemen met Anton van Haperen via 06-53649434.