Natuurbeschermers

Eli Heimans (1861-1914) en Jacobus Pieter (Jac. P.) Thijsse (1865-1945) hebben door hun activiteiten grote invloed gehad op de belangstelling voor de natuur en de organisatie van de natuurbescherming in de twintigste eeuw.

Belangstelling voor de natuur

Heimans en Thijsse waren twee Amsterdamse onderwijzers die aan het eind van de negentiende eeuw in belangrijke mate verantwoordelijk waren voor de opbloei van de belangstelling voor de natuur in Nederland. Al in hun eerste publicaties, een serie eenvoudige boekjes over levensgemeenschappen, in krantenartikelen en in het door hen opgerichte tijdschrift De Levende Natuur, inspireerden zij jong en oud tot het beoefenen van de ‘natuursport’.

Natuurbescherming

Omstreeks 1900 groeide bij natuurliefhebbers het besef dat natuur en landschap bedreigd werden en bestond er de behoefte zich te organiseren teneinde de achteruitgang tegen te gaan. Mede op inititatief van Heimans en Thijsse ontstonden toen de Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (1901) en de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland (1905).

Inspiratie

Bovenal hebben zij velen geïnspireerd hun werk ten behoeve van de natuur voort te zetten. Dit werk wordt nu op een veel breder front uitgevoerd. De Heimans en Thijsse Stichting wil deze ontwikkeling ondersteunen in de geest van de voortrekkers Heimans en Thijsse. Vandaar de naam!

Onderzoek

Het archief en de bibliotheek van de Heimans en Thijsse Stichting worden veel gebruikt voor historisch en biografisch onderzoek. Een van de belangrijke onderzoekers op dit terrein is dr. Marga Coesèl. U kunt hier een lijst met haar publicaties downloaden.