Steun ons

Help mee om het debat over de natuurbescherming in Nederland te voeren en de oude idealen van Eli Heimans en Jac. P. Thijsse een nieuwe inhoud te geven, zodat de natuur in Nederland een echte toekomst krijgt. Via het formulier onderaan deze pagina kunt u zich aanmelden als donateur.

ANBI

De Heimans en Thijsse Stichting is een erkende ANBI, waarvan de gegevens zijn opgenomen in de Kennisbank Filantropie. Dat betekent dat u giften/donaties kunt aftrekken van uw belasting. Voor de voorwaarden kunt u terecht bij de Belastingdienst.

De minimum donateursbijdrage is €10,- voor studenten, € 25,- voor overige personen en € 70,- voor instellingen.

Schenken met belastingvoordeel. Een slimme keuze!

De overheid heeft het periodiek schenken aan goede doelen nog aantrekkelijker gemaakt. De gift is volledig aftrekbaar van de belasting en kan worden afgesloten met een schriftelijke overeenkomst, ook voor kleinere bedragen. U heeft tot 52% belastingvoordeel door de gift zo voor een langere periode vast te leggen. Zo is het mogelijk om de Heimans en Thijsse Stichting meer te steunen, zonder dat het u extra geld kost.

Stel, u schenkt de Heimans en Thijsse Stichting jaarlijks een bedrag dat minder is dan 1% van uw (verzamel)inkomen, dan komt u bij een eenmalige schenking dus niet in aanmerking voor belastingaftrek. Maar wanneer u de bijdrage via de schenkingsovereenkomst voor minimaal vijf jaar vastlegt wel! Wat uw persoonlijk belastingvoordeel is, kunt berekenen met de schenkcalculator. U kunt natuurlijk ook het bespaarde bedrag schenken aan de Stichting, zonder dat het u meer geld kost.

De overeenkomst is hier te downloaden en bestaat uit twee exemplaren: één voor u als schenker en één exemplaar voor onze administratie. Na afdrukken en invullen scant u de formulieren en stuurt ze op naar info@heimansenthijssestichting.nl. U kunt de formulieren ook per gewone post sturen naar de Heimans en Thijsse Stichting, Postbus 20123, 1000 HC Amsterdam. De Stichting vult de overeenkomst aan en stuurt u een exemplaar retour, om te bewaren in uw eigen administratie.

Omdat de Heimans en Thijsse Stichting een culturele ANBI (cultureel erfgoed) is, mag u voor het berekenen van de aftrek 125% van de daadwerkelijke gift in rekening brengen.

NB: Betalingen gedaan voordat de overeenkomst periodieke gift door schenker en begiftigde is ondertekend, worden niet meegerekend als periodieke gift in het betreffende kalenderjaar. Wacht u dus met het overmaken van het overeengekomen jaarbedrag tot na het afsluiten van de overeenkomst.

Overmaken

U kunt het bedrag waarmee u ons wilt steunen overmaken op rekeningnummer NL05 TRIO 0320 0962 62 t.n.v. Heimans en Thijsse Stichting, Amsterdam, onder vermelding van “donatie” en uw naam. U ontvangt na aanmelding de meest recente Nieuwsbrief.

Privacy

De Heimans en Thijsse Stichting verwerkt uw gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Lees het privacy statement van de Heimans en Thijsse Stichting voor meer informatie.

Aanmelden als donateur

  • DD dash MM dash JJJJ