Jaarverslagen

De Algemene Vergadering van de Heimans en Thijsse Stichting stelt het jaarverslag vast. In dit jaarverslag worden alle activiteiten van de Stichting gedurende het afgelopen jaar toegelicht. U kunt de jaarverslagen van de afgelopen jaren hieronder inzien.

Klik hier voor het Beleidsplan 2012-2016 van de Heimans en Thijsse Stichting.