Over ons

meisje kijkt naar zeehonden

meisje kijkt naar zeehonden

Heimans en Thijsse zijn van grote betekenis geweest voor het draagvlak voor natuurbehoud in Nederland. Zij behoorden tot de oprichters van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten en de Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (de latere KNNV). Hun idealen hebben inmiddels een veel bredere basis gekregen. De Heimans en Thijsse Stichting wil het draagvlak voor natuurbehoud verder verbreden en versterken, in de geest van deze pioniers.

De Heimans en Thijsse Stichting wil de geschiedenis van de Nederlandse natuurbescherming levend houden door het beheer van een rijke bibliotheek en het beschikbaar stellen van archief- en documentatiemateriaal aan een breed publiek. Maar zij wil ook bijdragen door het debat te stimuleren over natuurbescherming en natuureducatie middels de organisatie van symposia, het publiceren van nieuwsberichten en het uitreiken van de Heimans en Thijsse Prijs.