Symposia

De Heimans en Thijsse Stichting organiseert elk jaar een symposium over een actueel onderwerp op het gebied van natuurbeheer en -bescherming. Het thema wordt vanuit verschillende perspectieven belicht door prominente sprekers uit onder meer de natuurbeschermingsbeweging, wetenschap en politiek. Hierbij is voldoende gelegenheid voor onderling debat en kritische (of lovende) bijdragen van het publiek. Daarnaast staat er jaarlijks een luchtiger, bijvoorbeeld muzikaal, onderdeel op het programma en wordt afgesloten met een een feestelijke borrel.

2023: Leidt meer kennis van de geschiedenis tot een succesvollere          Programma Verslag                                                                                                              natuurbescherming?

2022: Knellende liefde? Over de (verstoorde) balans tussen natuur en      Programma Verslag                                                                                                            recreatie

2021: Kans of paard van Troje: Hoe pakt nieuwe Omgevingswet uit           Programma  Verslag                                                                                                            voor natuur en landschap?

2019: Burgers of overheid? Natuurbescherming in de 21ste eeuw.            Programma   Verslag

2018: Dier of ding? Ethische dilemma’s in het natuurbeheer.                        Programma   Verslag

2017: Bloemrijk of gifgroen? Een nieuwe toekomst voor het platteland.   Programma   Verslag

2016: Wild of geordend? Nieuwe natuur, nep of noodzaak?                          Programma   Verslag

2015: De groene stad van de toekomst                                                               Programma   Verslag

2014: Natuur en gezondheid                                                                                  Programma    Verslag

2013: Relatie tussen mens en natuur in een verstedelijkte samenleving  Programma    Verslag

2011: Een biologisch en ethisch reveil: de erfenis van Eli Heimans             Programma    Verslag

1995: De eeuw van Thijsse: 100 jaar natuurbeleving en -bescherming     Informatie