Heimans en Thijsse Prijs 2021

Met de Heimans en Thijsse Prijs eert de Heimans en Thijsse Stichting (groepen) mensen die zich op bevlogen en inspirerende wijze inzetten voor natuurbescherming en/of -educatie. De prijs bestaat al vanaf 1955 en wordt uitgereikt als erkenning van het werk van personen, groepen van personen of organisaties die een bijdrage leveren aan de samenleving in de geest van Eli Heimans en Jac. P. Thijsse. Zij verrichtten aan het einde van de 19e en het begin van de 20e eeuw baanbrekende activiteiten op het gebied van natuurbeleving, natuurstudie en natuurbescherming in Nederland, o.a. met de oprichting van Natuurmonumenten, het behoud van het Naardermeer, en de Verkade albums. Winnaars van de Heimans en Thijsse Prijs ontvangen een Bronzen Spreeuw en een oorkonde.

In 2019 kende de Heimans en Thijsse Stichting de prijs toe aan Sonne Copijn voor haar werk ter bescherming van bijen, in 2017 aan Ben Koks die in de provincie Groningen succesvol het agrarische natuurbeheer vorm en inhoud heeft gegeven, in 2015 aan Bart van Tooren voor zijn jarenlange vrijwilligerswerk als hoofdredacteur van De Levende Natuur. Een overzicht van alle laureaten vindt u op deze pagina.

De termijn voor het voordragen van kandidaten voor de Heimans en Thijsse Prijs 2021 is inmiddels verstreken.