Heimans en Thijsse Prijs 2023

U kunt een persoon, een groep van personen of organisatie voordragen voor de Heimans en Thijsse Prijs. Deze wordt elke twee jaar uitgereikt aan een persoon/organisatie die een bijdrage aan de samenleving heeft geleverd in de geest van Eli Heimans en Jac. P. Thijsse. Voor het nomineren kunt u gebruikmaken van dit formulier in PDF of Word. Gelieve het formulier vóór 30 april 2023 op te sturen naar:

Email: info@heimansenthijssestichting.nl (voorkeur) of per post (onder vermelding op de envelop: Nominatie Heimans en Thijsse  Prijs 2023) aan:

Heimans en Thijsse Stichting                                                                                                                                                                                                                        Postbus 20123                                                                                                                                                                                                                                          1000 HC Amsterdam

Nadere informatie en contact: info@heimansenthijssestichting.nl