Heimans en Thijsse Symposium 2021

Kans of paard van Troje: Hoe pakt nieuwe Omgevingswet uit voor natuur en landschap?

Grijpen we als natuurliefhebbers de kans om natuurbehoud en -herstel de broodnodige impuls te geven via de Omgevingswet? Of laten we ons overtroeven door mensen die andere belangen hebben? Op 6 november staat deze vraag centraal op het landelijke symposium van De Heimans en Thijsse Stichting. Een fysieke bijeenkomst bij Wageningen University. Registreren kan nu.

Nederland staat aan de vooravond van de invoering van de Omgevingswet. Eén van de grootste wetgevingsoperaties ooit die wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water bundelt. Alle gemeentes en provincies moeten een omgevingsvisie opstellen met daarbij een omgevingsplan waarin omgevingswaarden gedefinieerd moeten worden. Daarin worden ook doelen gesteld voor de inrichting van het landschap, voor natuurontwikkeling en voor de gewenste omgevingskwaliteit.

Wat vindt u dat er met de natuur in uw gemeente moet gebeuren?

Het mooie van de Omgevingswet is dat iedereen mag zeggen wat hij of zij van de visies en plannen vindt. Dat is prachtig als het grote aantal natuur- en milieuorganisaties en het zeer grote aantal natuurliefhebbers (samen het sociale natuurnetwerk) zich daadwerkelijk gaat bemoeien met het beleid. Het is echter ook denkbaar dat veel vertegenwoordigers van het sociale natuurnetwerk niet doorhebben wanneer ze wat kunnen en moeten zeggen. In combinatie met een gebrek aan kennis en aandacht voor natuur bij gemeenten en voldoende inspraak vanuit andere belanghebbenden kunnen natuur en landschap zomaar verder in de verdrukking komen. Tijdens het symposium van de Heimans en Thijsse Stichting gaan we op zoek naar een antwoord op de vraag: biedt de nieuwe Omgevingswet natuurminnend Nederland daadwerkelijk de kans om natuur in ons land de zeer noodzakelijke versterking te geven? Of is de Omgevingswet een paard van Troje dat veel geld kost en energie gaat vragen, maar waarbij natuur nog verder onder druk komt te staan?

Boeiend programma en uitreiking Heimans en Thijsse Prijs

Het symposium gaat voor de positieve benadering. Een groot aantal natuur- en milieuorganisaties is druk bezig om de kansen die de Omgevingswet biedt te verzilveren. Dit is goed zichtbaar op de website Samenvooronzeleefomgeving.nl. Met het symposium wil de Heimans en Thijsse Stichting natuurliefhebbers informeren over wat er gaande is en inspireren om zelf ook een bijdrage te leveren. We hebben een boeiend programma samengesteld met interessante sprekers, u vindt het hieronder. Tijdens het symposium zullen we ook de prestigieuze Heimans en Thijsse Prijs uitreiken.

Registratie

Wilt u deelnemen aan het symposium ‘Kans of paard van Troje’? vul dan het online registratieformulier in. Uw opgave wordt definitief nadat u € 15,- heeft overgemaakt op bankrekening NL05 TRIO 0320 0962 62 ten name van Heimans en Thijsse Stichting Amsterdam, onder vermelding van ‘Symposium 2021.’

Tijd Titel Spreker
10:30 – 11:00 Ontvangst met koffie en thee
11:00 – 11:10 Welkom en introductie Arnold van Vliet, voorzitter Heimans en Thijsse Stichting
11:10 – 11:30 Omgevingswet en natuur: hoe combineren we de opgaves voor biodiversiteit, klimaat, energietransitie, bouw en welzijn in de bebouwde omgeving? Alice Paffen en Isabelle Vreeke, beleidsmedewerkers Ministerie LNV
11:30 – 11:50 Zo groen kan Nederland eruitzien in 2030 en 2120. Van droom naar realiteit Marjolein Sterk, onderzoeker nature based solutions, Wageningen Environmental Research
11:50 – 12:30 Uitreiking Heimans en Thijsse Prijs Heimans en Thijsse Stichting
12:30 – 13:30 Biologische lunch
13:30 – 13:50 Kansen en bedreigingen van de Omgevingswet voor natuur, milieu en duurzaamheid Marga Robesin, jurist, Stichting Natuur en Milieu
13:50 – 14:10 Natuurinformatie over jouw directe omgeving Jan Willem van der Vegte, unitmanager Natuurinformatie en Natuurbeheer, BIJ12
14:10 – 14.30 Kom nu in beweging Jelle de Jong, directeur IVN
14:30 – 15:00 Pauze
15:00 – 16:00 Interactieve sessie over organiseren participatie in de Omgevingswet Diverse personen
16:00 – 16:15 Hoe kom ik binnen bij gemeenten? Henk Nijhof, wethouder Gemeente Hellendoorn
16:15 – 16:25 Afronding en vervolg Arnold van Vliet, voorzitter Heimans en Thijsse Stichting
16:25 – 18:00 Napraten onder het genot van een drankje

Locatie

Het symposium vindt plaats in De Leeuwenborch, Hollandseweg 1 in Wageningen. Het is een gebouw van Wageningen University & Research. Op de website van de Leeuwenborch staat hoe het gebouw te bereiken is.

We zijn blij dat we het symposium fysiek mogen organiseren. We merken dat de meeste mensen weer verlangen naar normaal persoonlijk contact. De toevallige ontmoetingen tijdens zo’n symposium zijn heel waardevol, juist als het gaat om het onderhouden, versterken en uitbreiden van het sociale natuurnetwerk dat we zo hard nodig hebben voor de Omgevingswet.

CoronaCheck-app

We mogen alleen mensen toelaten die de QR-code in de CoronaCheck-app kunnen laten zien.

Tekst: Arnold van Vliet, Anton van Haperen, Harmke van Oene, Bart van Tooren, Martin Wassen, Meyltje van Aalst, Heimans en Thijsse Stichting.