Meyltje van Aalst treedt toe tot bestuur

Meyltje van Aalst (Den Haag, 1965) is onlangs benoemd tot nieuwste lid van het dagelijks bestuur van de Heimans en Thijsse Stichting. Meyltje is al sinds 2018 bezig met de ontsluiting van onze documentatiecollectie en de nog niet beschreven archieven. Dit vrijwilligerswerk combineert zij met haar baan als archivaris en ‘coördinator vrijwilligers’ bij Erfgoed Leiden en Omstreken.

Bij de Heimans en Thijsse Stichting werkte Meyltje tot op heden in nauw overleg met Marga Coesèl, van wie ze nu de werkzaamheden overneemt als contactpersoon voor de archieven en documentatie én als bestuurslid. Meyltje heeft geen professionele kennis van het werkveld van de Stichting, maar is al van kinds af aan zeer geïnteresseerd in biologie, paleontologie, evolutie en (bijna) alles wat groeit en bloeit! Ze werkt twintig jaar in het archiefwezen en zal het bestuur in ieder geval op dat gebied zeer behulpzaam zijn.