Uitgebreid overzicht van laureaten Heimans en Thijsse Prijs

Om het jaar reikt de Heimans en Thijsse Stichting de Heimans en Thijsse Prijs uit. Met deze onderscheiding eert de stichting personen of instellingen die zich in de geest van Heimans en Thijsse verdienstelijk hebben gemaakt voor het populariseren van de natuurstudie. De prijs bestaat al sinds 1955 en kent inmiddels dan ook een indrukwekkend gezelschap laureaten. Tot op heden bestond de ‘eregalerij’ op onze website enkel uit een lijst met namen. Zo’n opsomming doet natuurlijk geen recht aan de rijke historie van de prijs, noch aan de bijzondere (levens)verhalen die schuilgaan achter al die namen.

Het was dan ook hoog tijd om de prijswinnaars en hun bekroonde werk beter onder de aandacht te brengen. Marga Coesèl werkt daarom momenteel aan een overzicht dat bestaat uit korte biografietjes van alle laureaten. Veel teksten zijn ontleend aan bestaande bronnen, maar vanwege het aantal personen en organisaties is het maken van een dergelijk overzicht sowieso een flinke klus. Marga is inmiddels ongeveer halverwege. Het is dus work in progress, maar het voorlopige resultaat toont al een bonte stoet van onder meer schrijvers, docenten en (amateur)onderzoekers. Als lezer krijg je zo in vogelvlucht een aardig beeld van de geschiedenis van de natuurstudie in Nederland.

Het overzicht is te vinden onder het kopje ‘H&T Prijs’ en zal de komende tijd zo nu en dan worden aangevuld. Houd u dus vooral de website in de gaten.