Nieuwe gerestaureerde vogelfilms online

De Heimans en Thijsse Stichting en het Museon werken samen aan een film-digitaliseringsproject. Recentelijk hebben wij uit verschillende nalatenschappen weer oud filmmateriaal verworven, dat in korte tijd geschikt is gemaakt voor online publicatie. Het aantal oude natuurfilms dat na restauratie en digitalisering beschikbaar komt, blijft zo gestaag groeien.

Veel dank gaat uit naar onze vrijwilliger Hetty Litjens die, als autodidact, met veel toewijding en kunde werkt aan het restaureren en hermonteren van de oude films. Zij heeft ook de nieuwe inleidingen bij de films samengesteld. Ook onze beeldarchivaris Ruud Vlek verdient een groot compliment. Hij is degene die de verwerving van de oude films co├Ârdineert, en levert met zijn grote ornithologische en historische kennis bovendien een belangrijke bijdrage aan de verdere ontsluiting.

Alle inspanningen hebben drie ‘nieuwe’ films opgeleverd, die allemaal zijn voorzien van inleidende teksten en aanvullende documentatie. Deze toevoegingen zijn bepaald geen overbodige luxe. De films zijn namelijk stuk voor stuk geluidloos en werden bij vertoningen indertijd mondeling toegelicht door de filmmakers zelf.

Hieronder staan de nieuwe aanwinsten op een rijtje:

  • De eerste Nederlandse film over baltsende korhoenders, gefilmd door ir. Willy Burdet op de Gooise Heide, april 1935. Beelddocumentatie van het vroegere voorkomen van korhoenders in het Gooi is erg zeldzaam. Het feit dat deze soort hier allang niet meer voorkomt maakt de film des te unieker.
  • Een compilatie van drie reizen van Jan P. Strijbos naar de zeevogeleilanden van Schotland (1933-1938). Met daarbij de vermoedelijk allereerste filmopnamen van de jan-van-gentenkolonie op de Bass Rock bij Edinburgh.
  • Een film over de Vlaardingse en Maaslandse Vlietlanden, door Simon de Waard, daterend van eind jaren ’40.

De beelden spreken verder voor zich. Meer informatie over de herkomst van het materiaal en de verdere verantwoording vindt u in de aftiteling van de films.