Heimans en Thijsse Nieuwsbrief nr. 23

Mededelingenblad van de Heimans en Thijsse Stichting
nummer 23, november 2002nieuwsbrief29

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de volgende onderwerpen:

Ten geleide

Onze financiële problemen zijn helaas nog niet opgelost. Wij blijven derhalve een beroep doen op onze donateurs om mee te denken aan oplossingen.
Wij hopen in volgende nummers van de Nieuwsbrief meer aandacht te besteden aan de betekenis van Bibliotheek en Archief door middel van korte, interessante artikelen.
Harry Wals, voorzitter

De betekenis van bibliotheek en archief

Beheren wij een historische bron die in principe eindig is, dus ooit compleet kan zijn en dan afgerond kan worden? Ik pleit voor een doorgroeiende bron, omdat het een bron van historische kennis is en de geschiedenis doorgaat zolang er leven is.
Jacques de Smidt

Ten afscheid van Jaap Zwier

Het staat nog fris in onze herinnering dat wij contact met je kregen in de zeventiger jaren. Jij was op zoek naar onderdak voor het vele verzamelde materiaal voor de Heimans en Thijsse-bibliotheek.
Bart Lensink

Belangstelling voor Thijsse’s geschriften
Misschien is het een goed idee om donateurs die zijn geïnteresseerd in het werk van Thijsse m.b.v. de Stichting bijeen te brengen om met elkaar gegevens en gedachten uit te wisselen, werk te ruilen etc.
Ton de Wijze

Grafsteen Eli Heimans gerestaureerd

De afgelopen zomer is de grafsteen is de grafsteen fdankzij een financiële bijdrage van Heimans kleindochter, mw. Myrte Heimans en de H&T Stichting vakkundig gerestaureerd.

Wie Was …..? nr. 4
J. Jaspers jr

Marga Coesèl

Manifest over de natuur

Op 16 oktober j.l. hebben F. Berendse, A. Jansen, M. Schouten en E. van der Maarel een Manifest “De natuur in het Strategisch Akkoord: een strategische dissonant” aangeboden aan de Vaste kamercommissie voor LNV. In dit manifest wordt o.a. geprotesteerd tegen de de bezuinigingen op de aankoop van nieuwe natuurgebieden. Het manifest is ondertekend door 117 wetenschappers.
Eddy van der Maarel