Heimans en Thijsse Nieuwsbrief nr. 25

Mededelingenblad van de Heimans en Thijsse Stichting
nummer 25, november 2003nieuwsbrief29

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de volgende onderwerpen:

Ten geleide

Begin november bezochten Jacques de Smidt en ik mevrouw D. ter Pelkwijk, te Beesterzwaag, familielid van de in de Tweede Wereldoorlog gesneuvelde Jan Joost ter Pelkwijk. Aan onze Stichting werd door mw. ter Pelkwijk een schat aan dagboeken, brieven, foto’s, tekeningen, boeken en negatieven overhandigd. Ooit door Jan Joost zorgvuldigd bewaard in een grote bruin-leren koffer en wat dozen.
Nog even terugblikken op de ‘Zanderijdag’. Ruim honderd deelnemers waren aanwezig en genoten zichtbaar van het zeer gevarieerde programma.
Harry Wals, voorzitter

Bibliotheek en archief

Biografisch fotoboek van Sikko Parma.
De H&T Stichting heeft voor zijn collectie een prachtig fotoboek gekregen van Sikko Parma. Er staan maar een paar foto’s van hemzelf in, toch is het een biografie.
Piet Roos, secretaris

Heimans-plaquette

Op 17 juli is in Artis de Heimans-plaquette onthuld. De plaquette is een geschenk van het hoofdbestuur van de KNNV aan de afdeling Amsterdam, ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van deze afdeling in 2001.
Marga Cousèl

Herinneringen aan Johan Vos

Mijn vader zei onder het avondeten: “Ik moet vanavond nog een kachel repareren bij Johan Vos.” Ik vroeg meteen of ik mee mocht. Ik kende zijn naam van de stukjes over de natuurdie hij elke zaterdag in de Graafschapsbode schreef en die ik met veel belangstelling las.
André Jansen

Boekbespreking

Dymph Bakx & Wim Niemandsverdriet (Redactie Marianne van Lier & Willy Leufgen). 2003. Oase-gids – Natuurrijke parken en tuinen in Nederland en Vlaanderen.
De Oasegids is zeer goed verzorgd en gemakkelijk in het gebruik.
Marijke van der Maarel-Versluys

Wie Was …..? nr. 6
Kees Hana

Marga Coesèl

Vraag en aanbod