Heimans en Thijsse Nieuwsbrief nr. 31

Mededelingenblad van de Heimans en Thijsse Stichting
nummer 31, november 2006nieuwsbrief31

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de volgende onderwerpen:

Herinneringen aan Harry Wals

Op 26 juni 2006 is Harry Wals plotseling overleden. Hij was tot 2005 inspirerend voorzitter van de Heimans en Thijsse Stichting.
Harry was ook de initiator van de Bronzen Spreeuw, die hopelijk nog vaak uitgereikt zal worden. Dat is dan iedere keer weer een stukje herinnering aan Harry.
Piet Roos

Heimans en Thijsse Prijs 2006

Op 23 september 2006 werd in Beuningen de Bronzen Spreeuw uitgereikt aan de Stichting Oase in de personen van Marianne van Lier en en Willy Leufgen. De Stichting werd in 1993 opgericht voor de bevordering van van natuurlijke parken, tuinen en plantsoenen en is uitgegroeid tot een overkoepelend orgaan van heemtuinen in Nederland (en Vlaanderen).
Herbert Kuyvenhoven

De Heimans en Thijsse boekentafel

Op de Heimans en Thijssedag in Beuningen stond een lange tafel met boeken. Op de tafel liggen boeken die niet in de collectie worden opgenomen. Dat zijn de dubbele of driedubbele exemplaren. Ze zijn gratis mee te nemen voor mensen die de Heimans en Thijsse Stichting steunen.
Jacques de Smidt

Schenking Henk van der Lee

Uit de nalatenschap van Henk van der Lee (1921-1995) is de collectie van onze Stichting verrijkt met een omvangrijke schenking die alle handboeken omvat over de vogelfauna van Nederland en van Europa.
Jacques de Smidt

Jeugdbond – 60 jaar CJN, KJN, ACJN en JNM

Een groep oude sokken van deze jeugdverenigingen heeft een bijzonder boek gemaakt met bovenvermelde titel.
Jacques de Smidt

Wie Was …..? nr. 12
Jan Drijver

Marga Coesèl

Commissie Activiteiten en Prijzen zoekt nieuwe leden!

Website Heimans en Thijsse Stichting

 

Klik hier om Nieuwsbrief nr. 31 online te bekijken (pdf-bestand).